sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven Franciskus fem år som påve - videoklipp

Påven Franciskus - AFP

13/03/2018 10:24

Det har gått fem år sedan påven Franciskus valdes till påve. Fem år sedan hans berömda ”Buonasera” kvällen den 13:e mars 2013. Videoklippet nedan visar några moment av påvens femåriga pontifikat.

Sedan mars 2013 har påven Franciskus skrivit två encyclikor - Lumen fidei, med vilken han avslutade påven Benedictus XVI påbörjade encyklika om tron, och Laudato Si’ om att vårda vårt gemensamma hem. Han har även skrivit två Apostoliska Uppmaningar - Evangelii Gaudium, som presenterar påvens tankar om kyrkans mission idag, och Amoris Laetitia om familjen; 23 Motu proprio bland andra om reformen av den romerska kurian, om äktenskapets ogiltigförklaringsprocess, översättningen av liturgiska texter, med en ökad decentralisering och mer befogenheter till biskopskonferenserna; han har hållit två biskopssynoder om familjen, ett extraoridinärt jubelår tillägnat den Gudomliga Barmhärtigheten, 22 internationella resor till mer än 30 olika länder, och 17 pastorala besök i Italien. Påven Franciskus har även hållit åtta olika serier trosundervisningar under den allmänna onsdagsaudiensen: om  trosbekännelsen, sakramenten, den Helige Andens gåvor, kyrkan, familjen, barmhärtigheten, det kristna hoppet och den heliga mässan. Han har hållit närmare 600 predikningar under sina morgonmässor i sankta Martas kapell. Han har över 46 miljoner följare på Twitter och mer än 5 miljoner på Instagram. För att inte nämna det oräkneliga antalet brev han har skrivit och de miljontals män, kvinnor och barn runt om i världen som han har mött, kramat och klappat.

Franför sig har påven det kommande året bland annat en resa till Baltikum och ett kort besök till Schweiz, samt en biskopssynod i oktober med fokus på ungdomar och kallelseurskiljning. 

 

13/03/2018 10:24