sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Kyrkan i Indien firar påven Franciskus fem år som påve

Påven Franciskus - REUTERS

13/03/2018 16:22

Tillsammans med den universella kyrkan firar kyrkan i Indien idag femårsdagen av valet av påven Franciskus. Kardinalen Gracias som är ärkebiskop i Mumbai och ordförande i den indiska biskopskonferensen firade en mässa tillsammans med 33 biskopar från hela landet och den apostoliske nuniten i Indien, msgr Diquattro. Ikväll samlas höga prelater till eukaristisk tillbedjan och ber för påven. Samtidigt ber man för biskoparna i Indien och Asien för att de skall förstå och i handling omsätta den påvens tanke om hur man skall leva som biskopar och goda herdar.

De indiska biskoparna deltar i dessa dagar i ett seminarium som ägnas åt biskopar som nyligen har börjat sitt ämbete. “Till de nya biskoparna talar jag om påve Franciskus, kyrkans ledare och inspirerad av den Helige Anden”, säger kardinalen Gracais. “Det är mycket viktigt att vi i de dagliga utmaningarna att vi i minnet allltid håller påvens tanke. Han är periferiernas påve, en påve med ett medlidsamt hjärta gentemot de fattiga, hans kärlek och omtanke är till de bortglömda och lidande. Han är mån om våra ungdomar och de äldre. Alltsedan början av sitt pontifikat har han erinrat ungdomarna om vikten av att behålla

“Påve Franciskus är barmhärtighetens påve som uppmuntrar människorna om att gå till bikt. Han har en stor kärlek till Asien, vilket han har visat under sina resor i Asien. Han frågar mig ofta om Asien där han mycket uppskattar den andliga rikedomen. Påve Franciskus understryker vikten av vänskapen och respekten mellan män och kvinnor av olika religiösa traditioner. ´Han har sagt att om det finns ett ord som vi aldrig får vara trötta att upprepa är det dialogen. Vi är kallade till att främja en dialogens kultur med alla medel för att upprätta den sociala sammansättningen”

13/03/2018 16:22