sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Intervju med msgr. Ladaria "Troskongregationen försvarar de enklas tro"

Msgr. Ladaria - AP

13/03/2018 16:10

I samband med femårsdagen av påven Franciskus pontifikat gjordes en intervju med msgr Luis Francisco Ladaria Ferrer som är Troskongregationens prefekt. På frågan om vad det betyder för honom att vara utsedd till detta uppdrag säger han att det är mycket enkelt, det handlar om lydnad. "Påven sa att han hade bestämt detta och jag bara accepterade. Naturligtvis är det ett stort ansvar och jag måste säga att de första dagarna sov jag inte så bra. Men långsamt vänjer man sig vid tanken”.

Msgr Ladaria är en jesuit precis som påven Franciskus. Kan det vara till hjälp för att bättre förstå och samarbeta med påve Franciskus? “Naturligtvis har vi en del gemensamt som utbildning och personer som vi båda känner. Men vi kände inte varandra tidigare. Vi hade setts när han kom tillsammans med andra argentinska biskopar till Rom på ad limina besök. Som alltid sker vid dessa tillfällen besöker biskoparna då även troskongregationen och jag var sekreterare i den när de argentinska biskoparna kom. Det var då som påven Franciskus och jag lärde känna varandra för första gången”.

När påven Franciskus träffade medlemmarna i Troskongregationen i januari framhöll han att den ska ha en pastoral karaktär. Vad innebär detta i det dagliga arbetet? “Det betyder  hur arbetet utförs. Vi har uppgiften att främja och försvara tron, förkunna tron. Det är en pastoral uppgift. Det handlar om att främja den katolska tron så att den alltid blir mer känd och när det finns problem även försvara denna tro. När påve Benedictus XVI som kardinal var prefekt i kongregationen hörde jag honom många gånger säga att vi måste försvara de enkla människornas tro, inte teologernas tro. Påven Franciksus ord har därför en mycket tydlig innebörd”.

En annan strävan i påven Franciskus pontitikat är reformen av kurian. “Naturligtvis kommer vi som alltid mycket gärna att samrbeta i den, men ännu har vi inte fått några anvisningar”. Vad ger detta pontifikat msgr Ladaria personligen som präst och biskop?  “Naturligtvis glädjen att som präst se påven så nära folket, nära Guds folk, är  för mig och för oss alla en uppmaning till att också vi vara och känna oss som herdar för Guds folk”.

13/03/2018 16:10