sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Biskop i Syrien "Hoppfulla tecken när befolkning återvänder"

Personer förflyttar sig med sina tillhörigheter i Syrien - REUTERS

13/03/2018 16:28

På söndagen evakuerades ett 50-tal personer från rebellenklaven östra Ghouta i Damaskus. Den katolske biskopen i Aleppo, msgr Khazen,  tror att evakueringssystemet skulle kunna fungera. I december 2016 tillät det tusentals personer i den östra delen av Aleppo att förflyttas till platser vid gränsen till Turkiet, framhåller han. Nu håller dessa kvarter i Aleppo på att befolkas igen och återuppta det vanliga livet.

Biskopen erinrar om raketerna som de sista månaderna har drabbat de historiska kvarteren i Damaskus som Bab Tuma där kyrkorna är koncentrerade och att detta skedde just när skoldagen var slut och eleverna återvände hem. Attackerna skördade många dödsoffer. Vidare säger msgr Khazen att man även i Aleppo lägger märke till närvaron av ryska tjänstemän som samarbetar med regeringen och utför initiativen som det ryska centret för försoningen mellan de syriska parterna har organiserat. “Det är även tack vare deras arbete som hundratals försoningar äger rum i byar och städer”, säger biskopen. “Och denna väg kan garantera en framtid av fred för Syrien. I de områden där dessa initiativ fungerar återvänder folket, skolorna öppnas igen och man börjar att vandra tillsammans igen mot ett vanligt liv efter så mycket lidande och grymma strider”.

13/03/2018 16:28