sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Benedictus XVI om påven Franciskus "Inskränkta fördomar att se diskontinuitet"

Påven Franciskus och påven emeritus Benedictus XVI - AP

13/03/2018 14:35

På tisdagen presenterade Vatikanens bokförlag LEV, en serie på elva mindre böcker med samlingsnamnet ”Påven Franciskus teologi”. Den röda tråden under presentationen på måndagen var påven Franciskus förmåga att urskilja tidens behov i kontinuitet med hans företrädare. Man talade även om en ny slags mysticism – ”öppna ögon inför sin nästes ångest”.

Innan presskonferensen inleddes tog Kommunikationssekretariatets prefekt, msgr. Vigano’ ordet för att berätta att påven emeritus Benedictus XVI hade skickat honom ett personligt brev i vilket påven emeritus skriver att han ”välkomnar initiativet som vill motsätta sig och reagera på de inskränkta fördomarna som säger att påven Franciskus har bristande teologisk eller filosofisk utbildning, och bara är en praktisk man, medan jag bara är en teoretisk teolog som inte har förstått mycket av det kristna livets konkreta verklighet idag”.

Påven emeritus tackar för de elva böckerna, skrivna av olika internationella teologer med Don Roberto Repole, ordförande för italienska teologiska föreningen som redaktör.

"Små volymer - tillägger påven Benedictus XVI - som visar att påven Franciskus är en man med djup filosofisk och teologisk formation och därmed bidrar till att se den inre kontinuiteten mellan de två pontifikaten, trots alla skillnader i stil och temperament."

Under presskonferensen  sa den nya chefredaktören för Libreria Editrice Vaticana, LEV, Fra Giulio Cesareo, OFM Conv., att förhandlingarna pågår med utgivare över hela världen. Hittills har avtal tecknats för distribution av serien på engelska, spanska, franska, portugisiska, polska och rumänska.

13/03/2018 14:35