sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under Angelus "Förkasta frestelsen att tro att ni klarar er utan Gud!"

Röda ballonger under Angelus

12/03/2018 14:50

När påven Franciskus talade till pilgrimerna som samlats på Peterskyrkan för Angelus på fastans fjärde söndagen, påminde han dem om att denna söndag kallas "Laetare" från de första orden i dagens antifon som betyder ”gläd er”. Påven sa att idag uppmanar kyrkan oss till att glädjas över Guds stora kärlek till mänskligheten.

”Kristna är starka i kunskapen att Gud älskade världen så mycket att han sände sin enda Son för att ge oss evigt liv. Kristna är starka, fortsatte han, för även när situationer ter sig desperata vet de att Gud kommer att ingripa och erbjuda människans frälsning och glädje.”

Gud står inte vid sidan av och ser på

"Gud står inte vid sidan av och ser på, utan går in i mänsklighetens historia för att animera den med sin nåd och att rädda det", sa påven.

Påven Franciskus uppmanade därför troende till att förkasta frestelsen att tro att de klarar sig utan Gud, och kräver att vara fria från Honom och Hans Ord.

"När vi finner modet att se oss för det vi är, inser vi att vi är kallade att acceptera vår bräcklighet och våra gränser. Då kan det hända att ångesten tar över, oron för morgondagen, rädslan för sjukdom och död ", sa han.

”Detta förklarar varför många söker en utväg, eller väljer farliga genvägar som tunnlar av droger eller vidskepelser, eller att de ruinerar sig i magiska riter”, sa påven.

Kristendomen erbjuder inte enkla lösningar

Påven Franciskus sa att kristendomen inte erbjuder enkel tröst: "Den ger inte en genväg, det krävs tro och en stark moralisk ställning, som avvisar ondska, själviskhet och korruption".

Men han sa att kristendomen även ger oss det sanna och stora hoppet och tilliten till Gud Fadern, som är rik på barmhärtighet och som har givit oss sin Son och därmed visar sin  enorma kärlek till oss.

"Det är därför vi glädjer oss idag: för att Gud alltid är här och tar hand om oss", sa han.

Fastan är en tid för att öppna våra hjärtan för Guds gåva

Påven sa att fastetiden är en tid för att öppna våra hjärtan för denna gåva ännu mer: "Det är det enda sättet att leva ett liv präglat av rättvisa och omsorg på, om vi vittnar om den gudomliga käleken - en kärlek som inte bara ges till de som förtjänar den, som inte vill bli belönad utan som offrar sig fritt och villkorslöst”.

Han avslutade med en bön till Jungfru Maria, Barmhärtighetens Moder, om att hjälpa oss att känna att vi är älskade av Gud, att stanna vid vår sida när vi känner oss ensamma och när vi är frestade att ge efter för livets svårigheter.

"Må hon göra det möjligt för oss att förstå hennes Son Jesu kärlek, så att vår fasteresa kan bli en upplevelse av förlåtelse, mottagande och kärlek.”

12/03/2018 14:50