sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Msgr. Jean-Claude Hollerich S.J. ny ordförande för COMECE

Msgr. Jean-Claude Hollerich - EPA

10/03/2018 08:42

Msgr. Jean-Claude Hollerich S.J., ärkebiskop av Luxemburg, har valts till ordförande för Kommissionen för Europas biskopskonferenser (COMECE) för ett mandat på 5 år. Samtidigt utvaldes 4 vice ordföranden: msgr. Noel Treanor, Irland, msgr. Mariano Crociata, Italien, msgr. Jan Vokal, Republiken Tjeckien och Franz-Josef Overbeck, Tyskland.

Msgr. Hollerich efterträder kardinal Reinhard Marx som har varit ordförande i två omgångar och som bland annat har drivit processen (Re)Thinking Europé, Tänk (om) Europa.

Msgr. Hollerich har nu fått ansvaret att leda COMECE perioden 2018-2023 och ska utgå från framgångarna med Tänk (om) Europa och styrka dialogen mellan EU-insitutionerna och den katolska kyrkan.

Omedelbart efter att ha blivit vald uppgav ordförande msgr. Hollerich att han är ”redo att arbeta tillsammans med alla personer av god vilja som är engagerade i att respektera och skydda mänsklig värdighet” och bekräftar COMECE:s åtagande att sätta den mänskliga personen och det gemensamma bästa i centrum för EU:s politik.

I sin roll att representera Luxemburg vid COMECE sedan november 2011, har msgr. Hollerich bidragit till en aktiv dialog mellan EU-institutioner och kyrkan. Under det 13nde högnivåmötet vid EU-kommissionen uppgav msgr. Hollerich att kyrkor och religiösa samfund engagerar sig i en dialog med politiska aktörer för att bidra till byggandet av Europa som ett fredsprojekt som grundas på det gemensamma bästa. “Kristna – påminde han om- är inte en intressegrupp som talar till religioners fördel, utan europeiska medborgare som åtar sig uppgiften att bygga Europa, vårt gemensamma hem.

Msgr. Hollerich föddes I Luxemburg 1958 och prästvigdes 1990. Mellan 2008 och 2011 var han vice rector för allmänna och student-frågor vid Sofia Universitet i Tokyo. 2011 nominerade Benedictus XVI pater Jean-Claude Hollerich SJ till ärkebiskop av Luxemburg. Han valdes till ordförande för Jusitita et Pax Europa 2014 och ordförande för CCEE:s ungdomskommission 2017.

10/03/2018 08:42