sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Vatican Hackathon. 4 dagars "maraton" för att hjälpa världen

VHacks - RV

09/03/2018 14:32

Det pågår fram till söndagen 11 mars och det är ett slags maraton där universitetsstudenter från hela världen ska hitta teknologiska lösningar som ett svar på påven Franciskus önskan att teknologin ska användas för det allmännas väl och på ett ansvarsfullt sätt.

Detta arbete för unga talanger för att erbjuda lösningar till vår tids globala problem kallas Vatican Hackathon och det involverar utvecklare av software, programmerare, grafiker och projektledare från hela världen. Sekreterare vid det påvliga Kommunikationssekretariatet  msgr. Lucio Adrian Ruiz berättar att man vill fördjupa sig i detta för att hjälpa migranter och flyktingar på påven Franciskus önskan.   

Påvens encyklika Laudato Sì och teknologin

I Laudato Sì skriver påven om vikten av tekonologin (LS103) och under presskonferensen talade man just om att den har stor makt och måste därför användas på ett ansvarsfullt sätt. Mycket få har tillgång till teknologin men att den tillhör vårt gemensamma hem och måste göras tillgängligt för alla.  Msgr. Ruiz talade om att kyrkan sedan alltid vill föra en dialog mellan tron och vetenskapen.  

Organisationer

Organisatörerna för Vatican Hackathon är OPTIC (dominikanorden för teknologi, information och kommunikation) som är en tankesmedja där man talar om etiska frågor vad gäller teknologin, Påvliga kulturrådet och avdelningen för migranter och flyktingar vid den påvliga Avdelningen för integrerad mänsklig utveckling. VHack är ett projekt där man engagerar sig i att skapa en bro mellan teknologi och värden som har att göra med människan.

09/03/2018 14:32