sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven Franciskus reser till Baltikum

Påven går på flygplan - ANSA

09/03/2018 12:37

Påvens presstalesman Greg Burke meddelar att påven Franciskus har accepterat inbjudan från statscheferna och biskoparna i de baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen och kommer att avlägga en apostolisk resa till länderna 22-25 september 2018.

Påven kommer att besöka Vilnius och Kaunas i Litauen, Riga och Aglona i Lettland och Tallinn i Estland. Programmet för den apostoliska resan kommer inom kort.

Mottot för resan till Estland lyder "Vakna upp mitt hjärta" efter sången Wake up, my Heart av Cyrillus Kreek som är mycket omtyckt och känd av estländarna. Monstra te esse Matrem, "Visa dig själv en moder" från den liturgiska sången Ave Maris Stella är mottot för resan till Lettland och det för Lituaen lyder "Jesus Kristus, vårt hopp".

09/03/2018 12:37