sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Dansk \ Norsk \ Dansk

Paven ved audiensen: Messen er Kristi offer, der er frit

Paven ved audiensen: Messen er Kristi offer, der er frit

08/03/2018 11:12

Paven ved audiensen: Messen er Kristi offer, der er frit
 
Paven Frans fortsatte sin katekese om messen ved den ugentlige generalaudiens og talte om den eukaristiske bøns betydning.
 
“Man betaler ikke for at gå til messe”, sådan sagde pave Frans under hans katekese ved general audiensen onsdag. 
Paven understregede, at "messen er Kristi offer, som er frit. Hvis du vil, kan du give et bidrag, men du betaler ikke for messen. "
 
Tre holdninger til at være Kristi discipel
 
Pave Frans sagde i sin fortsatte studie af messen også, at der var tre tilgange, som Jesu disciple altid skal huske på: den første er at lære at takke, den anden at gøre vores liv til en gave af kærlighed og den tredje at opbygge konkret fællesskab i Kirken og med alle.
 
Eukaristisk bøn, en uddannelse
 
Paven talte især til pilgrimmene, der var forsamlet i Paul VI-hallen, om den eukaristiske bøn, idet han bemærkede, at "denne centrale bøn i messen lærer os lidt efter lidt at gøre en" eukaristi “ ud af hele vores liv, det vil en handling af nåde "
 
Paven fortsatte med at sige at “ ved at tilbyde brød og vin som bliver til Kristi legeme og blod, forener vi os selv til hans forsoningsoffer på korset.”
 
Som mindesmærket på Herrens død og opstandelse, tilføjede paven: "Den eukaristiske bøn beder om vi, i Helligånden, bliver inddraget i et fællesskab med hinanden i Kristi mystiske legeme og forenet med Sønnen i hans evige offer af lovprisning og forbøn hos Faderen. "
 
Til sidst bad pave Frans om, at de troende i hver messe ville "komme dybere ind i dette " troens mysterium", som bringer syndernes forladelse, opbygger kirken i enhed og beder om forsoning og fred i hele vores menneskefamilie."
 

08/03/2018 11:12