sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven uppmanar världens kyrkor att vara öppna för bikt på fredag

Påven hör bikt - AFP

08/03/2018 12:54

Vid slutet av den allmänna audiensen uppmanade påven Franciskus till att hålla kyrkorna öppna länge på fredag då alla stiftskyrkor i världen firar en särskild bot och bikt gudstjänst "24 timmar med Herren" – ett initiativ som påven Franciskus har startat för att förbereda sig inför påsken, dvs "fira försoningens sakrament och att på detta sätt uppleva Guds barmhärtighet".

Påven Franciskus påminde om att han på fredag, den 9 mars, kommer att fira denna botgöringsliturgi i Peterskyrkan.

”Jag hoppas att våra kyrkor kan vara öppna länge den dagen för att välkomna dem som vill förbereda sig inför påsken, och gå till bikt, försoningens sakrament, och därmed uppleva Guds barmhärtighet”, sa påven.

08/03/2018 12:54