sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven Franciskus om kvinnorna

Påven Franciskus i Peru - EPA

08/03/2018 13:35

Det är den internationella kvinnodagen och vi ska därför se vad påven Franciskus säger om kvinnorna.

"Kvinnorna är Guds stora gåva. I evangeliet hörde vi vad en kvinna är förmögen att göra. Kvinnor är modiga. Men inte bara det. Kvinnor är harmoni, de är poesi, de är skönhet. Utan kvinnorna skulle världen inte vara så vacker, så harmonisk. Jag bukar tänka att Gud skapade kvinnorna så att vi alla kan ha en moder.” (Sankta Marta, 170209)

”Jag vill understryka hur kvinnor är särskilt känsliga för "Guds saker", framför allt att hjälpa oss att förstå Guds barmhärtighet, ömhet och kärlek. Jag tycker om att tänka på att kyrkan inte är ”han kyrkan", utan ”hon kyrkan". Kyrkan är kvinna, hon är en moder, och det är vackert. Tänk på det.” (Tal till lekmannarådet, 131012)

”En värld där kvinnor marginaliseras är en steril värld, för kvinnor är inte bara bärare av livet utan överför även förmågan att se bortom. De hjälper oss att se på världen med andra ögon, att förstå saker mer kreativt, mer tålmodigt, med ett mer ömt hjärta. En speciell bön och välsignelse till alla kvinnor på Petersplatsen och alla kvinnor i världen!” (Angelus, 150308)

Många av er är mödrar och vet vad det innebär att skapa liv. Ni vet hur man "bär" ett liv i livmodern. Moderskap är aldrig ett problem och det kommer aldrig att vara ett problem, det är en gåva, det är en av de mest underbara gåvorna du kan få. Idag har ni en liknande utmaning: det handlar också om att skapa liv. Idag uppmanas ni till att forma framtiden, se att den växer, och utvecklas. Inte bara för er, utan för era barn och hela samhället.” (Tal i fängelset i Chile, 180116)

”En kyrka utan kvinnor är som det apostoliska kollegiet utan Maria. Kvinnans roll i kyrkan är inte bara moderskap och familj, utan mer: svaret finns i är ikonen av Jungfru Maria, Guds Moder, som hjälper kyrkan att växa! Jungfru Maria är viktigare än apostlarna! Kyrkan är kvinna: en brud och moder.” (Presskonferens planet 170125)

”Denna kvinna, en änka, eiskerar att göra ett dåligt intryck inför andra! Men hon är modigt! Hon fortsätter framåt! Det är min åsikt: kvinnor är modigare än män.” (Allmänna audiensen, 170125)

"Egenskaper som känslighet, försiktighet och ömhet, är kvinnornas själ rik på. De  representerar inte bara en äkta styrka i familjernas liv, där de sprider en atmosfär av lugn och harmoni. Utan kvinnorna skulle den mänskliga kallelsen vara orealiserbar. Utan dessa kvinnornas egenskaper, kan den mänsklig kallelse inte förverkligas. (Tal italienska kvinnocentret, 140125)

Men hur ser det ut i Vatikanen? Hur många kvinnor arbetar i Vatikanen.

Det finns flera kvinnor som rådgivare, vid kongregationer, råd och akademier. Men ser man till anställda hittar vi närmare 800 kvinnor i Vatikanen. Här skiljer man dock på anställda för Vatikanen och anställda vid den Heliga Stolen. Det är två skilda verkligheter inom samma geografiska område. Lika många kvinnor arbetar ungefär för Vatikanen som Heliga Stolen, en siffra som har fördubblats de senaste 10 åren. I båda fallen rör det sig omkring 20 % av de anställda, men trenden visar att fler kvinnor än män anställs.

Skillnaden mellan de båda verkligheterna gäller lönen. Kvinnorna som arbetar för Vatikanen ligger i snitt på lönenivå 4 av 10, medan de vid den Heliga Stolen är i media på lönenivå 7, med anställningar på olika avdelningar i kurian, som arkivarier, historisker eller journalister. Värt att påpeka är att kvinnor och män tjänar lika mycket i Vatikanen, när de ligger på samma lönenivå.

Kvinnorna började främst anställas av Vatikanen efter det Andra Vatikankonciliet, men den första kvinnan i historien att anställas av kyrkan i Rom var för exakt ett sekel sedan, då Anna Pezzoli 1915 började arbeta med påvliga liturgiska dekorationer. 1929 anställdes de första kvinnorna med akademisk utbildning. Paulus VI var först med att anställa en kvinna vid kurian, en vicesekreterare vid det Påvliga Lekmannarådet, och Johannes Paulus II var först med att anställa en kvinnlig undersekreterare.

08/03/2018 13:35