sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven: Alltid i vandring som hoppets vittnen

Ny evangelisation

08/03/2018 11:44

Vi kan inte skapa kallelser men vi kan “vara Guds barmhärtiga kallelsers vittnen”. Med dessa ord tog påven Franciskus emot deltagarna vid rektorskonferensen vid tyskspråkiga seminarier i ett möte i Vatikanen som ”styrker den nya evangelisationens vandring” i Europa.

Gå ut ur invanda modeller

I sitt tal fastställde påven att “det föds nya och olika kulturella former som inte passar in i modeller” som redan är kända. Så därför är utmaningen att gå ut ur ”vissa vanor som vi är bundna till” för att engagera oss i “det som fortfarande är okänt”. En väg som alltid ska vandras med “blicken fäst på Jesus som har lidit, dött och uppstått”. Just i hans sår “som även dem i världen, kan vi känna igen Uppståndelsens tecken”. Och detta är vissheten som “hela tiden tar oss på en nya vandring som hoppets vittnen”.

Gå ut ur jaget för att uppleva mötet

Framförallt med tanke på “ungdomar som förbereder sig för prästerskapet” uppmanar påven alla att alltid vara den Guds kallelses “vittnen”, den som inbjuder oss att gå ut ur vårt “jag” för att vända oss mot “dig” och den ”konkreta behövande personen och den som behöver människors och Guds närhet”.

08/03/2018 11:44