sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Kvinnorörelsens grundare var abortmotståndare

Den tidiga kvinnorörelsen i USA - RV

08/03/2018 11:34

Den 8 mars är det den Internationella Kvinnodagen, och då är det passande att uppmärksamma kvinnorna i det förflutna som arbetade hårt för det som dagens kvinnor tar för givet. Tidiga feminister som Elizabeth Cady Stanton och Susan B. Anthony banade vägen för kvinnors rätt att studera och vara aktiva i politiken, men vad många inte vet är att de mest frispråkiga och inflytelserika feministerna på 1800-talet var abortmotståndare.

Elizabeth Cady Stanton var en pionjär i kvinnorörelsen och kämpade för kvinnors rättigheter i över sex decennier. Hon var verksam i abolitioniströrelsen och gift med en framstående förkämpe, hon blev frustrerad av anti-slaveri rörelsens misslyckanden att inkludera kvinnor som jämlikar. Hennes missnöje ledde till Seneca Falls konventionen, allmänt känd som början på den organiserade feminismen i USA. Stanton skref för "The Revolution", kvinnorörelsens tidskrift, en resande föreläsare, en ledare för den nationella kampen för kvinnornas rösträtt och mor till sju barn. Så här sa hon om abort:

”Det måste finnas ett botemedel mot ett sådant förtvivlat ont som detta. Men var ska man finna det, om inte i omvärderingen av kvinnorna med full rösträtt?! (”Child Murder”, 1868)

”Efter århundraden av nedbrytning, har vi så lite av sann kvinnlighet kvar, att världen endast ser en svagaste glimt av vad en kvinna är eller borde vara."

"När vi ser hur kvinnor har behandlats som en egendom, är det förnedrande för kvinnor, om vi behandlar våra barn som egendom som vi kan bortskaffa som vi vill."

Den 29 januari 1868 skrev Stanton i ”The Revolution”: "Vi lever i dag i en våldsdynasti… Låt kvinnor hävda sig i all sin infödda renhet, värdighet och styrka, och avsluta detta lidande och mord på hjälplösa barn”.

Sarah Norton var en resande föreläsare som kanske mest är känd för sin aktivism som syftade till att vinna tillträde för kvinnor till Cornell University. Hon skrev för ”The Revolution”, liksom för andra feministiska publikationer. Här är ett utdrag ur en av hennes artiklar:

”Barnamord är en enkel och vardaglig affär .... Barnens mördare utövar sitt yrke utan att låta sig hindras och spädbarns slakteri är öppet och otvivelaktigt etablerat med en straffrihet som inte ser sin like i slakterierna av nötkreatur .... Mängder av personer annonserar sin vilja att begå denna form av mord, och med oblyg fräckhet tillkännages deras namn och bostäder i dagstidningarna. Namnen på dessa spädbarns slaktare, och deras metoder genom vilka de utövar sin livsförintande handel, har blivit bekanta ord i våra munnar och hushåll .... finns det ingen bot för alla dessa anti-natala barnamord? ... Kanske kommer det att komma en tid ... när de oföddas rätt att födas inte kommer att förnekas eller avbrytas.” (”Woodhull & Claflin’s Weekly”)

Victoria Woodhull var den första kvinnan att presentera sin kandidatur till president år 1870 som ett sätt att öka medvetenheten för kvinnlig rösträtt. Hon höll ett tal inför USA:s kongress i vilket hon förespråkar rösträtt, och hon var en av de första kvinnliga börsmäklarna på Wall Street. Woodhull och hennes syster startade sin egen feministiska tidning, och där kan man läsa hennes artikel med titeln ”Slakt på oskyldiga”.

”... Kvinnor tillåter sig medvetet att bli havande med barn och sedan, för att förhindra att bli mödrar, mördar de medvetet barnen medan de ännu är i deras sköten. Finns det något mer demoraliserat agerande? ... Vi är medvetna om att många kvinnor försöker ursäkta sina aborter, genom att säga att det är inte mord. Men de svaga argumenten visar bara ännu mer påtagligt på att de till fullo inser hur enormt stort brottet är.”

"Män får inte längre förolämpa kvinnor genom att säga att frihet innebär att kvinnor måste nedvärderas. Varje kvinna vet om att om hon vore fri, skulle hon aldrig se sitt barn som oönskat, inte heller överväga att mörda det före dess födelse. "

Maddie Brinckerhoff var en populär föreläsare i Mellanvästern som förespråkade kvinnlig rösträtt och andra kvinnorättsfrågor. Eftersom hon talade om "frivilligt moderskap", tillsammans med ett antal andra feminister den tiden, har hennes ord lett till viss förvirring.

När tidiga feminister använder termen "frivilligt moderskap", menade de inte abort eller preventivmedel. Snarare hänvisade de till kvinnors rätt att avstå från samlag i äktenskapet, och männens skyldighet att respektera kvinnors rätt att ha kontroll över om eller när de vill bli mödrar. Brinckerhoff, som förespråkade frivilligt moderskap, var emot abort och skrev i "The Revolution":

”När en man stjäl för att tillfredsställa hunger, kan vi säkert dra slutsatsen att det är något fel i samhället - så när en kvinna tar livet av sitt ofödda barn, är det ett bevis på att hon antingen genom utbildning eller omständigheter har blivit kraftigt felbemött.”

Dr Elizabeth Blackwell var den första kvinnan att ta en medicinexamen. Hon var aktiv i rösträttsrörelsen och abolitionismen. Här beskriver hon det ofödda barnet och varför det bör skyddas:

”Titta på den första svaga skenet av livet, embryots liv, början på den mänskliga existensen. Vi ser en liten cell, så liten att den lätt kan förbises, ... det är en levande cell; den innehåller kraften av progressiv tillväxt, enligt lagar, mot en bestämd typ, som vi bara kan se på med stor vördnad.”... ”Lämna embryot i dess naturliga miljö, stärkt av det rika livet i den friska moderns organism, och det kommer att växa stadigt till människa.”

I sin dagbok beskriver Blackwell Madame Restell, en ökänd illegal abortutövare i New York:

”Den stora perversionen och förstörelsen av moderskapet genom en abort fyller mig med indignation, och väcker en aktiv antagonism. Att den ärade titeln "kvinnlig läkare" tillämpas på de kvinnor som utför denna chockerande verksamhet tycks mig vara fruktansvärt. Det är den yttersta degraderingen av vad som kanske kommer att vara och borde bli en ädel ställning för kvinnor.”

Dr. Charlotte Lozier var en annan av de första kvinnliga läkarna i Amerika. Hon var aktiv i kampen för lika rättigheter, och ”The Revolution” publicerade en artikel om vad som hände när man bad henne utföra en olaglig abort. Tonen i artikeln visar också hur Susan B. Anthony och andra redaktörer på tidningen betraktade abort:

”Dr. Charlotte Lozier … försäkrade att hon kommit till fel ställe för ett sådant skamligt, upprörande, onaturligt och olagligt ändamål. Hon gav den unga kvinnan all hjälp i hennes makt, och varnade och rådde henne mot en så fruktansvärd handling som hon och hennes manliga kusin föreslog.”

Vad tyckte egentligen Susan B. Anthony om abort? Detta är något som har lett till diskussion mellan prolife och prochoice rörelserna i USA.

Susan Brownell Anthony (1820 - 1906) var en viktig författare, aktivist och pionjär inom den amerikanska medborgarrättsrörelsen, och hon spelade en avgörande roll i kvinnofrigörelsen på 1800-talet, som ledde till rösträtt för kvinnor i USA. Hon reste mycket i USA och i Europa, och höll 75 till 100 tal om  året om kvinnors rättigheter i nästan 45 år. 1869, grundade Anthony och Stanton riksförbundet för kvinnlig rösträtt (National Women Suffragette Association, NWSA), en organisation som kämpade för kvinnors rättigheter.

Susan Anthony var chefredaktör för tidningen ”The Revolution” från 1868 till 1872, och i den publicerades en serie ledare mot abort, men aldrig en artikel som förespråkade abort.

I slutet av 1800-talet såldes piller av skrupelfria abort utövare genom förskönande annonser, som märkte dessa produkter som "botemedel mot sjukdomar som är utmärkande för kvinnor", "återställande av kvinnlig regelbundenhet" och "korrigering av förtryckt menstruation”." Det var produkter som påstods orsaka abort hos kvinnor som tog dem. De olagliga abortutövarna som skrev dessa annonser erbjöd operationer till kvinnor när deras produkter oundvikligen misslyckades. ”The Revolution” och många andra tidningar vägrade sätta in sådana annonser. Trots att abort var tekniskt olagligt vid den tidpunkten frodades dessa lukrativa annonser i andra tidningar.

Susan Anthony och hennes kollegor vägrade ihärdigt att acceptera dem. Den mest kraftfulla anti-abort artikeln i ”The Revolution” tror man skrevs av Susan Anthony själv, men den bär endast hennes initialer som underskrift.

I artikeln, med titeln "Barnamord" läser man bland annat följande:

”Skyldig? Ja oavsett vad motivet är, kärlek till lättja, eller önskan att rädda det oskyldiga ofödda barnet från att lida, är kvinnan väldigt skyldig om hon begår denna gärning. Det kommer att belasta hennes samvete för livet, hennes själ in i döden. Tre gånger skyldig är den som av självisk tillfredsställelse, oberörd av hennes böner, likgiltig inför hennes öde, leder henne till den desperation som driver henne till detta brott.” (”The revolution”, 8 juli 1869)

I sin dagbok skrev Susan Anthony 1876 att hon besökte sin bror och fick veta att hennes svägerska hade avbrutit en graviditet. Anthony skrev: "Det gick inte bra … Syster Annie ligger till sängs – hon har varit sjuk i en månad – efter att ha manipulerat med sig själv – vilken visar på vilken okunnighet och brist på självstyre denna värld är fylld med". Tre dagar senare skrev Anthony, "syster Annie är bättre - men mycket mager - hon kommer ångra den dagen hon forcerade naturen”.

Abortfrågan splittrade kvinnorörelsen i USA i början av 1970-talet: de flesta feminister som Betty Friedan förespråkade politiskt  fri abort, medan några katolska och andra feminister ansåg att tillgången till abort bidrar till att moderskap nedvärderas, och att de aborträttigheter och den jämställdehet som förespråkades av den andra gruppen feminister hade ett maskulint inflytande på kvinnligheten, vilket tvingar kvinnor att tro att de måste bli som bli som män för att lyckas i ett samhälle som domineras av män.

Alice Paul (1885-1977) arbetade  outtröttligt för jämlikhet. Hon bildade World Woman’s Party, som arbetade med FN inför införandet av jämställdhet i FN-stadgan, liksom inrättandet av FN:s kommission för kvinnors ställning. År 1943 omskrevs Equal Rights Amendment och döptes då till "Alice Paul Amendment". Alice Paul sa:

"Abort är det ultimata utnyttjandet av kvinnor."

Det är ingen tvekan om att de första feministerna i USA försvarade det ofödda livet – de motsatte sig abort och försökte ta itu med de bakomliggande orsakerna som driver kvinnor till abort.

Hundra år senare, när Moder Teresa mötte Hillary Clinton 1994 frågade Hillary Clinton Moder Teresa varför hon trodde att ingen kvinna ännu hade blivit vald till president i USA, och Moder Teresa svarade snabbt ”För att hon troligtvis har blivit bortaborterad”.

08/03/2018 11:34