sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "I Eukaristin förenas vi med Kristi offer på korset"

Påven välsignar pojke under audiensen - AP

07/03/2018 12:26

Påven Franciskus allmänna audiens på onsdagen hölls I Paulus VI:s audienshall. Även denna söndag följde en stor skara troende audiensen på storbildsskärmar i Peterskyrkan och efter audiensen gick påven dit för att hälsa på de pilgrimerna.

Påven fortsatte sin trosundervisning om den heliga mässan och i sin genomgång hade han denna morgon kommit fram till den Eukaristiska bönen.  

Påven påminde om att vi i den följer Herrens uppmaning att repetera hans ord och handlingar vid den sista måltiden. Genom att offra brödet och vinet som blir hans kropp och blod förenar vi oss med hans försoningsoffer på korset. Den eukaristiska bönen börjar med prefatio, som uppmanar oss att lyfta upp våra hjärtan i tacksägelse för Guds välsignelser.

Celebranten åkallar sedan den Helige Ande över våra offergåvor, med konsekrerar hostian och vinet så att Kristus verkligen blir närvarande i kropp och blod i sakramentet.

”Jesus säger: "Det här är min kropp, det här är mitt blod". Det är Jesus själv som sa detta”, sa påven

Som minnet till av Herrens död och uppståndelse ber vi i den Eukaristiska bönen att vi i Helige Ande, dras till gemenskap med varandra i Kristi mystiska kropp och förenas med Sonen i hans eviga offer av lov och förbön inför Fadern. Vid varje mässa kan vi gå in i detta trons mysterium, som ger syndens förlåtelse, bygger upp kyrkan i enhet och ber för försoning och fred i hela vår mänskliga familj.

”Kyrkan ber. Den bedjande kyrkan. Det är vackert att tänka på kyrkan som den bedjande kyrkan. Det finns ett stycke i Apostlagärningarna som berättar om när Petrus satt i fängelse, och man läser att den kristna gemenskapen ”bad oupphörligt för honom". Kyrkan ber, den bedjande kyrkan. Det är det som är att vara kyrka. När vi går till mässan är vi kyrka, den bedjande kyrkan”, sa påven.

Påven Franciskus påminde även om momentet då man ber för de avlidna och sa att då kan de samlade be för deras egna kära avlidna. Han sa även att man inte måste betala för att de ska nämnas av prästen i mässan: ”Mässan är Kristi offer, som är gratis. Frälsningen är gratis. Om du vill skänka en gåva så gör det, men att fira mässor för avlidna har inte ett pris. Det är viktigt att komma ihåg det.”

07/03/2018 12:26