sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Påven till konferens om ekologi enligt Laudato Sì

Skapelsen

07/03/2018 12:30

Påven Franciskus har sänt ett meddelande till en konferens om ekologi i spåren efter Laudato Sì som pågår i det Påvliga universitetet Gregoriana.

Konferensens titel är  "Radical Ecological Conversion After Laudato Sì. Discovering the Intrinsic Value of all Creatures " (En radikal ekologisk konversion efter Laudato Sì. Upptäcka allt det skapades inneboende värde.) Konferensens sponsras av Georgias, Tysklands och Hollands ambassader vid den Heliga Stolen i samarbete med det Påvliga universitetet Gregoriana.

Påven uppmuntrar konferensens deltagare i deras arbete med att värna om vårt gemensamma hem och att särskilt nu i fastetiden på så sätt förnya det kristna livet. Han citerade Laudato Sì 77: ”Varje skapelse är alltså föremål för Faderns ömhet, vilket ger den sin plats i världen. Också det flyktiga livet hos de minsta av varelser är föremål för hans kärlek och i existensens få sekunder omsluter Gud dem med sin tillgivenhet”. Påven ger alla deltagarna Guds välsignesle.

07/03/2018 12:30