sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Irak - Lag mot fanatismen

Patriark Sako - AFP

07/03/2018 10:06

De religiösa ledarna i Irak anhåller det irakiska parlamentet om att utfärda en lag som bestraffar olika former av religiös propapagande som uppviglar till hat och våld. Det meddelas från det kaldeiska patriarkatet i Baghad efter mötet som på inbjudan av den kaldeiske patriarken häromdagen hölls mellan irakiska religiösa ledare i Heliga Josefskyrkan.

I mötet deltog ett trettiotal religiösa representanter, shia- och sunnimuslimer, kristna, sabeer och yazidier, tillsammans med den apostoliske nuntien i Irak, msgr Martin. Det föreslogs att organisera liknande möten även i andra städer i Irak, såsom i Najaf, och att inrätta ett permanent råd som periodvis samlar de främsta representanterna för de olika religiösa samfunden. Man talade även om förslaget att med större uppmärksamhet kontrollera predikningarna på kultplatserna i syftet att tillsammans motverka fanatismen.

Patriarkan Sako framhöll bland annat att på Domedagen kommer Gud inte att fråga oss om vi är muslimer, katoliker, ortodoxer eller andra utan om vad vi har gjort för broder och vårt folk.

07/03/2018 10:06