sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Sankta Marta

Påven i Sankta Marta "Kyrkan uppmanar till känslornas och tankens omvändelse"

Påven firar mässan i Sankta Marta

06/03/2018 15:49

Religion och tro är inte "en show". Det var påven Franciskus budskap under sin predikan i Sankta Martas kapell på måndagen, när han reflektera över läsningen om Naaman syrien i Lukasevangeliet, och om hur Jesus säger att ingen profet i sitt hemland. Påven förklarar hur kyrkan under fastan hjälper oss i vår omvändelse av tanken, livsstilen och av våra handlingar och känslor.

Tankens omvändelse

"Kyrkan talar om att vi måste omvända oss, genom fasta allmosor och bot. Att verka med en ny stil, en kristen stil med saligprisningarna som modell. Kyrkan uppmanar också till känslornas omvändelse. Tänk till exempel på liknelsen om den goda samariten. Att omvända oss till medlidande, medkänsla. Kristna känslor. Handlingarnas omvändelse. Känslornas omvändelse. Men idag ska vi främst tala om tankarnas omvändelse”, sa påven Franciskus. ”Inte vad vi tycker utan vad vi tänker. Vilken stil har våra tankar? Har de en kristen stil eller en hednisk stil?

Förvänta dig inte "show" från Gud

Påven påminde om episoden om Naaman syriern, som är sjuka med spetälska, som man läser om i Andra Konungaboken, och han sa att denne man var arg och besviken, för han väntade på en show, medan Gud har en annan stil. Han läker på ett annat sätt.

Den Helige Ande verkar i hjärtat

Detsamma händer med Jesus när han återvänder till synagogan i Nazareth. Till en början såg folket på honom med förundran och glädje.

”Men det finns alltid någon som börjar prata bakomryggen”, sa påven, ”Det där är ju snickarens son. Vad kan han lära oss!?” Åsikterna började splittras och till slut vill de döda honom. Från beundran och förvåning, till viljan att döda honom. Även de ville ha en show. Vi kan tro på honom om han gör såna där mirakel som han gjorde i Galileen. Ingen är profet i sin hemstad, för att vi motsätter oss att någon av oss kan tillrättavisa oss. Inte om han inte ger oss en show. Men religion är inte en show. Tro är inte ett skådespel: det är Guds ord och den Helige Ande som verkar i hjärtat".

Omvändelsens nåd

Avslutningsvisa sa påven Franciskus att kyrkan uppmanar oss därför att förändra sättet att tänka på, tankestilen. Man kan recitera hela trosbekännelsen men om du inte gör det "med den kristna andan”, kvittar det.

Man måste fråga sig. Med vilken anda tänker jag? Med Herrens anda eller med min anda, andan i den kommunitet eller sociala klass som jag tillhör, eller av det politiska parti som jag tillhör? Be om nåden att urskilja när jag tänker världens anda och när jag tänker i Guds anda. Och be om nåden som leder till tankens omvändelse.

06/03/2018 15:49