sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under Angelus "Själen är Guds boning, rensa den på månglare!"

Påven under Angelus

05/03/2018 14:53

På söndagen bad påven Franciskus sin sedvanliga Angelus me de samlade på Petersplatsen klockan 12 och han reflekterade denna morgon över dagens läsning ur Johannesevangeliet i vilket Jesus driver ut säljare från templet i Jerusalem (jfr 2: 13-25).

”Denna kraftfulla handling, strax före påsken, gjorde stort intryck på folkmassan och ökade de religiösa ledarnas fientlighet, då de upplevde att deras ekonomiska intressen var hotade”, sa påven. ”Men hur ska vi tolka det? Frågan till Jesus var: Med vilken auktoritet gör du det här? Man ville att han skulle visa att han agerade i Guds namn.

Han lärjungar tolkar Jesu gest med Psaltarpsalm 69, vers 17: ”Lidelsen för ditt hus skall förtära mig.” – en psalm som är en bön om hjälp i en situation av extrem fara på grund av fienders hat: det Jesus kommer att uppleva under sin passion.

”Lidelsen för Fadern och hans hem leder honom till korset. Han är den lidelsefulla kärleken som leder till självuppoffring, inte den falska som tjänar Gud genom våld. Det "tecken" som Jesus kommer att ge som bevis för sin auktoritet, är just hans död och uppståndelse: Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar.” Evangelisten noterar: "det tempel han talade om var hans kropp" (vers 21). I och med Jesu påsk uppstår en ny kult, ett nytt tempel, kärlekens kult, och det nya templet är Han själv.”

Påven sa att denna evangeliepassage ”uppmanar oss att leva våra liv utan att söka fördelar och intressen, utan för Guds ära som är kärlek. Det är väldigt synd om kyrkan släpper på denna attityd att göra Guds hus till en marknad. Dessa ord hjälper oss att göra vår själ, som är Guds boning till en marknadsplats, och vara beräknerliga för egen vinning istället för att agera av generositet och kärlek. Denna Jesu undervisning är alltid aktuell, inte bara för kyrkan, utan också för personer, och för hela samhället.”

”Det är en vanlig frestelse att göra goda gärningar och nödvändiga aktiviteter för att främja privata, och till och med olagliga intressen. Det är en allvarlig fara, särskilt när man utnyttjar Gud själv, och den dyrkan som tillhör honom. Det var därför som Jesus agerade kraftfullt, för att skaka loss oss från denna dödliga fara.”

Avslutningsvis bad påven Jungfru Maria hjälpa oss att sätta Gud som Herre i våra liv och avlägsna alla former av avgudadyrkan från vårt hjärta och våra handlingar.

05/03/2018 14:53