sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

I tjänst, inte slaveri: Påven Franciskus om kvinnofrågan inom kyrkan

Ordenskvinnor - RV

03/03/2018 09:44

Det finns en mariansk stil som män och kvinnor inte får glömma bort. Påven Franciskus understyrker detta när han skriver till Maria Teresa Compte Grau, författarinna till en bok om påven Franciskus och kvinnor som kommer ut de närmaste dagarna på spanska. Påven anmäler manschauvinismen som fortfarande finns i samhället och inom katolska kyrkan.

Det oroar mig att en viss typ av manschauvinism finns kvar i samhället och det oroar mig att själva kyrkan, som står i alla de kallades tjänst, många gånger förvandlas till slaveri för kvinnorna. Detta är tydliga ord som påven Franciskus använder då han vänder sig till kvinnan Maria Teresa Compte Grau, spansk författarinna som har skrivit boken  “Diez cosas que el papa Francisco propone a las mujeres”, (Tio saker som påven Franciskus föreslår för kvinnor) som kommer att presenteras 7 mars i Madrid. Osservatore Romano publicerade fredagen 2 mars påvens tackbrev till Compte Grau som också är bokens inledningsord.

Nödvändigt att fördjupa den kvinnliga identiteten

Påven uttrycker tacksamhet för arbetet som han kallar “frukten av din erfarenhet och din reflektion kring flera olika teman som berör och kommer ur kvinnornas kallelse och mission”. Han betonar nödvändigheten av “en förnyad antropologisk forskning som omfattar nya framsteg inom forskningen och aktuell kulturell känslighet, för att gå allt djupare in i kvinnornas men även männens identitet, för att på det sättet bättre tjäna mänskligheten i dess helhet”. För att den konkreta verkligheten kräver detta.

Tjänst och inte slaveri

Påven uttrycker alltså klart sin oro för “att en viss typ av manschauvinism finns kvar i samhället och till och med i de mest avancerade samhällen där man utför våld mot kvinnor och förvandlar dem till objekt att misshandla, handlar med för ekonomisk vinning men även utnyttjar i reklam och konsumtions- och underhållningsindustrin. Det oroar mig även - fortsätter påven - att tjänsten inom själva kyrkan som alla kristna är kallade att utföra ibland halkar fel - som i fallet med kvinnor - mot en roll som mer liknar slaveri än tjänst.”

Vi tar efter Maria i en stil för alla att följa

Påven skriver alltså att han hoppas att boken som nu ska ges ut bidrar till en reflektion som leder till “större känslighet och erkännande för kvinnornas mission och kallelse”. Han skriver om vikten av att ha en marianska stil och ta efter Jungfru Maria, välsignad bland kvinnor: “En stil som inbjuder hela kyrkan att vara en moder som ömt och kärleksfullt älskar alla. Män och kvinnor inom kyrkan får inte glömma bort detta så grundläggande perspektiv.”

Arbeta för en kvinnornas teologi

Påven Franciskus har flera gånger talat om kvinnofrågan inom kyrkan och i inledningen av Compte Graus bok citerar han två av dessa tillfällen. Det första, den 28 juli 2013 under sin flygresa tillbaka till Rom från Rio de Janeiro, när han svarade på en fråga som en journalist från ‘Le Figaro’ ställde och då påven svarade: “Jag anser att vi i kyrkan ännu inte har gjort en fördjupad teologi om kvinnorna. Bara att de kan göra det ena och det andra; i ena stunden korflicka och i den andra få läsa Dagens läsning eller få bli ordförande för Caritas… Med det finns mer! Det behövs en fördjupad teologi om kvinnorna”. Det andra tillfället var under en intervju då han svarade på jesuitpater Antonio Spadaros frågor då påven sa: "Det behövs utföras ett fördjupat arbete för en teologi om kvinnorna. Endast genom att ta detta steg kan man bättre reflektera över kvinnornas funktion inom kyrkan”.

03/03/2018 09:44