sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven ber för Syrien Video

Påven ber för förföljda kristna

01/03/2018 09:27

Under onsdagens allmänna audiens bad påven Franciskus för Syrien. Han kallade Syrien för ”en nation som lider martyrium” och bad för de förföljda kristna. 

Be för de förföljda kristna 

"Vi ska be för våra bröder och systrar» sa han «och de förföljda kristna».

FN:s säkerhetsråd har bett om vapenvila för att göra det möjligt att humanitärt bistånd ska kunna nå de mest berörda områdena, men rapporter från Syrien hävdar att trots detta fortsätter striderna.

Efter sin vädjan vid söndagens Angelusbön vände påven Franciskus alltså under den allmänna audiensen återigen böner till Syrien.  “Vi måste be för dessa bröder och systrar som lever i krig” sa påven efter hälsningarna på arabiska och sa att vi också måste vända våra böner till “förföljda kristna” som "man vill köra bort från detta land”. Vid söndagens Mariabön talade påven just om att nu efter 7 års krig i Syrien ”upptrappas” det och särskilt i östra Ghouta.

Fader Ibrahims vittnesbörd

“Det är inte en överraskning att påven särskilt tänker på oss och att han nämner just Syriens och hela Heliga Landets befolkning. Som vi ser situationen här handlar det verkligen om ett ‘världskrig i delar’ som påven Franciskus har sagt” förklarar pater Ibrahim Alsabagh som är franciskan vid kustodiet i Heliga Landet och kyrkoherde i den latinska församlingen i Aleppo. Han förklarar att det man ser är ”närvaron av många arméer med oroväckande stora vapeninnehav och mitt i denna kris som pågår i mer än 7 år är folket helt och hållet utmattat”.  “Särskilt vad gäller den kristna samfundet är risken i hela Mellanöstern att det inte finns några längre om några år” säger han.

Befolkningen i nöd

“Tyvärr fortsätter kriget” konstaterar pater Ibrahim “ i flera områdern i Syrien och särskilt i och omkring Damaskus och i landets norra delar och folket lever i stor fattigdom. Priserna är höga, det finns inte jobb och man lyckas inte ens att ge barnen tillräckligt med mat”. Vad gäller nyheterna som kommer från östra Ghouta “anklagar olika parter varandra och varje grupp anklagar de andra för att ha upphävt vapenvilan” säger pater Ibrahim men avslutar att påven “är mycket klart och tydlig då han uppmanar alla att stoppa den väpnade konflikten och att inte kan bekämpa ont med ont”.

 

01/03/2018 09:27