sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Kyrkornas världsråd: Man måste följa internationell rätt i Syrien

Ghouta i spillror - REUTERS

01/03/2018 09:01

Kyrkornas världsråd uttrycker bestörtning och oro för den dramatiska upptrappningen av det offensiva beväpnade våldet mot civila i östra Ghouta i Syrien. I ett uttalande förkastar de å det bestämdaste det som nu sker i Syrien där fler än 550 personer, varav 130 barn, kvinnor och åldringar, har dödats och minst 2 500 skadats sedan nya bombningarna inleddes 18 februari.

“Kyrkornas världsråd”, läser man i uttalandet, “är bestört och chockat av den förfärliga situationen som drabbar det syriska folket. En tragedi som inte har ett slut trots resolutionen 2401 som antogs av FN:s säkerhetsråd 24 februari 2018 och som ålade omedelbar humanitär vapenvila”. Enligt Kyrkornas världsråd är ”följden av av den syriska arméns militära offensiv mot civila och förbudet mot möjlig tillgång till humanitärt bistånd till civilbefolkningen, som har varit ständig belägrad i fem år, moraliskt och etiskt oacceptabelt. Det är ett brott och en skymf mot alla normer som fastställs genom internationell och humanitär rätt ".

Kyrkornas världsråd och dess generalsekreterare Olav Fykse Tveit, som genast fördömde attacken mot civila, “ber FN:s säkerhetsråd och särskilt de länder som har direkt påverkan på området, att brådskande få ett omededlbart slut på tragedin som pågår i östra Ghouta och som nyligen även har drabbat Efrin och andra belägrade regioner”. De uppmanar det internationella samfundet att verka för att vapenvilan blir definitiv. ”Våra böner” fortsätter uttalandet ”vänds till dem i Syrien som lider av krig och våld, av orättvisor och förtryck. I hjärtat står vi dem som känner sig bortglömda av det internationella samfundet nära”.

Uttalandet avslutas med en bön till Gud om ”att trösta alla dem som har mist sina kära. Vi är solidariska med Syriens lidande folk och vi hoppas att deras önskan om frihet och mänsklig värdlighet kan förverkligas. Slutligen, att man kan få ett slut på detta absurda krig genom en politisk process som leds av Förenta Nationerna i enlighet med säkerhetsrådets resolutioner”.

Källa Osservatore Romano

01/03/2018 09:01