sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "Den korsfäste Kristus var det första altaret"

Påven under audiensen - AP

28/02/2018 10:02

På onsdagen var det för kallt i Rom för att hålla den allmänna audiensen på Petersplatsen och därför hade man delat upp den stora gruppen troende som hade kommit till Rom för att delta under audiensen i två grupper, en i Paulus VI:s audienshall och en i Peterskyrkan som följde trosunderviningen vi en storbildsskärm.

Under sin trosundervisning på onsdagen fortsatte påven Franciskus sin katekes om den heliga mässan och efter att under åtta katekeser ha talat om mässans första del kallad ordets liturgi, vände sig påven idag till eukaristins liturgi.

Påven påminde om att Jesus vid den sista måltiden uppmanade till att "göra detta till minne av mig", och att kyrkan därför vid varje mässa gör det nya Förbundets offer som Jesus förseglade på korset, närvarande på altaret.

- Korset var det första altaret, den korsfäste Kristus. Och när vi går fram till altaret går vi fram till korset där det första offret gjordes, sa påven.

Eukaristins liturgi börjar med att man förbereder gåvorna - brödet och vinet som kommer att helgas i den eukaristiska bönen och mottas av de troende i den heliga kommunionen. Riten under vilken man förbereder brödet och vinet inbjuder oss till att erbjuda våra egna liv som ett andligt offer tillsammans med de gåvor vi bär fram till altaret.

- Vårt lidande, våra böner, vårt arbete. Offrade till Herrens får de ett nytt värde. Jesus ber oss om lite och vi får mycket tillbaka, påpekade han.

Bönen som avslutar denna ritual uttrycker vår tilltro till  att kyrkans offer kommer att förvandlas av den Helige Ande och bli ett offer som tillfredsställer Fadern, i gemenskap med Kristi offer på korset. Vid varje mässa bör vi leva förberedelsen av gåvorna som en inbjudan att offra våra liv fullständigt till Herren för att av honom få nåden att leva vår kallelse för att växa i helighet och tjäna hans rikes ankomst.

28/02/2018 10:02