sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Turkson på Dagen för sällsynta sjukdomar

Kardinal Peter Turkson

28/02/2018 11:33

Ordförande för den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling kardinal Peter Turkson sänder ut ett budskap i samband med 11:e Dagen för sällsynta diagnoser 28 februari 2018 med titeln Visa vem du är vid sidan av den som är sällsynt!  

Med dagen vill man belysa forskningen kring ovanliga sjukdomar och kardinal Turkson skriver att trots att det har gjorts betydande framsteg vet man fortfarande lite om tusentals ovanliga sjukdomar som omkring 400 miljoner personer världen över lider av.

“Det är känt att sällsynta sjukdomar försummas av de multinationella läkemedelsföretagens stora investeringar, som nästan uteslutande finansierar forskning kring de vanligaste sjukdomarna. Varje sjuk person måste tas omhand och älskas och ingen sjukdom får göra någon övergiven och marginaliserad. Jesus själv har lärt oss att varje människa alltid är värdefull, alltid utrustad med en värdighet som ingenting och ingen kan ta ifrån henne, inte ens sjukdomen”.

Kardinal Turkson uppmanar myndigheter att bidra till forskning och engagera alla tillgängliga organ och företag för finansiering av forskning och bättre läkarvård. Han tackar alla patientorganisationer, kliniker, vårdpersonal, läkemedelsföretag, apotek, sjukhus och institutioner som stödjer forskningen. ”Genom att skapa ett internationellt forskningsnätverk kan man underlätta målet att uppnå ett större antal diagoser… och minska antalet personer som världen över måste leva med en sällsynt sjukdom utan en diagnos”.

Kardinalen påminner om att påven Franciskus har sagt att “många sällsynta sjukdomar har genetiska orsaker och andra är starkt påverkade av miljöfaktorer. Men även när orsakerna är genetiska fungerar en förorenad miljö som en multiplikator av skadan och den största bördan väger på de fattigaste folken. Det är därför som jag än en gång vill betona den absoluta betydelsen av respekt och vårdnad om skapelsen, vårt gemensamma hem".

Kyrkan bidrar genom till detta genom vårdinstitut varav några är högklassiga forskningscentrum och följer uppmärksamt på situationen och de sjuka personernas tillstånd, berättar kardinal Turkskon och avslutar med att betona att påven Franciskus vill att uppmärksamhet på dessa personer ska vara det Påvliga rådet för integrerad mänsklig utvecklings prioritet.

28/02/2018 11:33