sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under Angelus "Kristi förklaring hjälper oss förstå Kristi lidande och död"

Påven under Angelus - AP

25/02/2018 14:28

Fastetidens andra söndag presenterar Kristi förklaring på Härlighetens berg ur Markusevangeliet, och nyss hemkommen från sina andliga övningar, talade påven Franciskus till de samlade på Petersplatsen, om att i fastan gå upp på berget tillsammans med Jesus, lyssna till Guds röst och låta sig förvandlas av den Helige Ande, under Angelus klockan 12.

Påven förklarade hur denna händelse ägde rum efter det att Jesus sex dagar innan hade förklarat för sina lärjungar vad som skulle hända i Jerusalem, ord som hade utmanat Petrus och hela gruppen av lärjungar, som avvisade tanken på att Jesus skulle lida och dö. De väntade sig en kraftfull och dominerande Messias, istället presenterar sig Jesus som en mild och ödmjuk Guds tjänare, som kommer för att offra sitt liv genom förföljelse, lidande och död. Hur kan man följa en Mästare och Messias, vars jordiska liv skulle sluta på det sättet? Svaret får vi just i Kristi förklaring: en påskuppenbarelse i förväg.

”Kristi förklaring gör det möjligt för lärjungarna att bemöta Jesu passion på ett mer positivt sätt, utan att bli överväldigade. Den hjälper lärjungarna och oss, att inse att Kristi död är lidandet mysterium, men att det framför allt är en gåva av oändlig kärlek. Den hjälper oss också att förstå hans uppståndelse. Utan Guds ord på Härlighetens berg: "Detta är min älskade Son”, skulle Jesu uppståndelse och påskmysterium inte ha varit lättförståelig i hela deras djup. För att förstå är det nödvändigt att på förhand veta att den som lider och som förhärligas inte bara är en människa, utan Guds Son, som frälser oss med sin trofasta kärlek fram till döden. Fadern förnyar sin messianska deklaration om Sonen, som han redan hade sagt vid Jordaniens flodkant på dagen för Jesu dop, då han uppmananade oss: "Lyssna på honom!".”

”Lärjungarna är kallade att med hopp och tillit följa Jesus, trots hans död; Jesus gudomlighet avslöjas på korset, just genom att han dog på det sättet”, sa påven.

 Påven förklarade att berget är en symbolisk plats i bibeln på vilken Gud visar sig för människan: ”Särskilt under fastan är det viktigt att gå upp på berget med Jesus, och vara där med honom, att vara mer uppmärksam på Guds röst och låta sig omslutas och förvandlas av den Helige Ande. Detta sker genom kontemplation och bön, som inte handlar om att fly vardagen, utan att njuta av förtrogenheten med Gud, och med förnyad kraft återta korsets mödosamma väg, som leder till uppståndelse.”

Avslutningsvis vände sig påven till Jungfru Maria, ”som förvandlades inombords av Kristi nåd”, och bad henne hjälpa oss att fortsätta vår fasteresa med tro och generositet.

25/02/2018 14:28