sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Kenya-Fastekampanj

Systrar i Kenya - AP

23/02/2018 08:38

Biskoparna i Kenya har presenterat en fastekampanj där temat är försoning för den fredliga samexistensen och den nationella integrationen, rättvisa för alla. Försoning betyder att återupprätta vänskapliga relationer mellan partierna och göra så att alla lever i endräkt, säger ärkebiskopen i Mombasa, msgr. Musonde som även är ordförande i biskoparnas kommission för rättvisa och fred.

Msgr. Musonde uppmanar kenyanerna om att försona sig med varandra för att främja den fredliga samlevnaden och den nationella integrationen, att övervinna de etniska olikheterna och att verka för återställandet av varje människas värdighet. “Såsom kenyaner av olika ursprung och kulturer måste vi erkänna att vi har likheter och olikheter”, säger msgr. Musonde och uppmanar om att inte koncentrera sig på detta.

Han erinrar om att såsom troenden är Kristus utgångspunkten. “Hans bön om att vi skall kunna vara ett kom från djupet av hans hjärta, medan hans apostolar diskuterade om vem av dem som var störst”.

Denna årliga fastekampanj i Kenya förenar biskopar, präster, ordensmedlemmar och lekmän i hela landet.

Under tiden har Ngongs stift utlyst ungdomens år med temat “ni är världens ljus” och som firas inför biskopssynodens 15:e generalförsamling i oktober. Biskopen i Ngong, msgr. Oballa, framhäver anledningen till att påven Franciskus har velat tillägna biskopssynodens nästa församling åt ungdomarna. Han betonar att det är för att ungdomarna har entusiasmen, hoppet, är fulla av glädje och att deras hjärta vill lära känna sanningen. Ungdomarnas ideal är att vittna om evangeliet.   

23/02/2018 08:38