sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Afrikansk teolog: Lös problemet med stamtillhörighet

Barn i Nigeria - AP

21/02/2018 12:06

Kriserna mellan etniska grupper och stammar som den som har drabbat Ahiara stift i Nigeria är bara “toppen på isberget”  för kyrkan i Afrika säger teologen fader Donald Zagore från Elfenbenskusten som är missionär vid Afrikas mission, Society of African Missions. Sedan 2012 uppmärksammar katolska kyrkan i Afrika fall som detta då biskopen av Ahiara avsattes på grund av att kyrkoherdar och lekmän vägrade att ta emot honom som sin biskop med ursäkten att han inte tillhör deras land.

I Afrika är etnisk tillhörighet och stammar viktigare än dopvattnet

Fader Donald Zagore säger till nyhetsbyrån Fides: “När medlemmar inom katolska kyrkan vars själva kärna betyder gemenskap, kommunion, broderskap och enhet splittras i frågor om etnisk tillhörighet eller i den om stammar måste vi på allvar ställa oss den profetiska frågan: har vi verkligen förstått betydelsen av vår tid och vår tro?” ”Tyvärr ser vi om och om igen att blodsbanden till kultur, etniska grupper och stammar är starkare än det heliga dopvattnet. Paradigmen ’Kyrkan, Guds familj’ har ofta ingen betydelse i Afrika och verkar ibland en fars. Vi övergår alltmer från ’Kyrkan, Guds familj’ till en stamkyrka. Man måste bestämt betona att detta beteende är allt annat än kristet.”

Kristna måste vägra band till etniska grupper och stammar

”Stamtillhörighet karaktäriserar inte på något sätt Jesu Kristi kyrka” fortsätter fader Zagore . Det enda värdet är önskan att tjäna Gud och Hans vilja, som handlar om kärlek och samlevnad. Som kristna måste vi kategoriskt vägra att låta oss bindas av etniska band eller dem till stammar. Vi måste vara öppna för det universella och för varje man och kvinna oberoende av ras och kulturell och etnisk bakgrund. Teologen citerar Paulus ord i Galaterbrevet 8:28 ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” och avslutar att för detta krävs ett effektivt pastoralt arbete. 

21/02/2018 12:06