sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under Angelus "Fastan är en tid för bot, men inte för sorgsamhet"

Regning Angelus på fastans första söndag - ANSA

20/02/2018 11:20

Fastan är en tid för bot, men inte för sorgPå fastans första söndag talade påven Franciskus om frestelse, omvändelse och goda nyheter under sin Angelus på Petersplatsen klockan 12. Dagens evangelium ur Markusevangeliets första kapitel talar om hur Jesus går ut i öknen för att förbereda sig för sitt uppdrag i världen. ”Han behövde inte omvändas, men som människa måste han gå igenom denna prövning, för att ge oss nåden att övervinna frestelser”, sa påven.

”Prövningen består i att bekämpa den onde, det vill säga mot djävulen. Även för oss är fastan en tid av andlig prövning, andligt lidande, av andlig kamp: vi är kallade att bekämpa den onde genom bön för att med Guds hjälp, kunna övervinna honom i vårt dagliga liv. Vi vet det, ondskan verkar i vår existens och runt omkring oss, och visar sig i våld, konflikt splittring och isolering, där orättvisor förekommer. Alla dessa är den ondes verk.”

Omedelbart efter frestelserna i öknen börjar Jesus att predika evangeliet, och evangeliet kräver tro och omvändelse, sa påven vidare. ”Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på evangeliet” (jfr. Mark 1,15) .

Påven förklarade att omvändelse är inte något som sker en gång för alla, vi måste omvända oss varje dag, och kyrkan hjälper oss be för det. Vi måste ständigt rikta våra sinnen och våra hjärtan mot honom. För att göra detta måste vi ha modet att förkasta allt som leder oss vilse, falska värden som lurar och lockar vår själviskhet så lömskt. Vi måste lita på Herren, på hans godhet och hans kärleksplan för var och en av oss.”

Fastan är en tid för botgöring, men det är inte en tid för att vara ledsen. Det är en tid för bot, men inte för sorg. Det är en allvarlig och glädjande tid att engagera oss i att bli av med vår egoism, vårt gamla jag, och förnya oss enligt nåden i vårt dop.

Bara Gud kan ge sann lycka: det är meningslöst att slösa vår tid att söka någon annanstans, i rikedomar, i nöjen, makt och karriär ... Guds rike är förverkligandet av våra djupaste önskningar för det är samtidigt människans frälsning och Guds ära.

Må Jungfru Maria hjälpa oss att leva fastan med trohet till Guds ord och med oupphörlig bön, som Jesus i öknen. Det är inte omöjligt! Det handlar om att leva dagarna med den längtan att välkomna kärleken som kommer från Gud som vill omvandla våra liv och hela världen.

20/02/2018 11:20