sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven vid audiensen om trosbekännelsen och kyrkans allmänna förbön

Påven vid audiensen - REUTERS

14/02/2018 10:20

Påven Franciskus talade under onsdagsaudiensens trosundervisning vidare i serien om den Heliga mässan om trosbekännelsen och kyrkans allmänna förbön. I korthet sa påven:

Kära bröder och systrar! Under vår trosundervisning om den Heliga mässan vänder vi oss till trosbekännelsen och kyrkans allmänna förbön. I ordets liturgi efter predikan och en stunds tystnad bekänner hela församlingen sin tro. Vi reciterar trosbekännelsen som en bro mellan dopets sakrament och eukaristin. Genom att göra detta svarar vi på det vi har hört och tagit emot och detta leder oss till eukaristins sakrament. Apostlarnas och Roms kyrkas trosbekännelse kan tas upp särskilt under fastan och påsken. Särskilt på söndagar och festdagar ber vi för de troende, ”för den heliga kyrkan, för de civila myndigheterna, för de förtrycktas olika behov, för alla människor och för hela världens frälsning”. Efter varje böneintention ber vi tillsammans “Herre hör vår bön” eller liknande ord i tillit till att Gud tar hand om sina söner och döttrar. 

14/02/2018 10:20