sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Australiens biskopar: Med Guds hjälp kan vi göra framtiden bättre

Kors - AP

14/02/2018 13:03

De katolska biskoparna i Australien ber katolikerna i Australien att ägna fyra dagars fasta 14-17 februari till gottgörelse för sexuella övergrepp på barn inom kyrkan och för offrens helande. Biskoparna publicerar på sin hemsida särskild liturgi och böner för detta. I sitt fastebudskap skriver biskoparna att de genom fastan vill visa solidaritet med offren och överlevare av övergrepp som behöver bli helade och få frid i sina liv. Genom fastan vill de gottgöra för dem inom kyrkan som har övergripit sig på barn eller inte lyssnat på offren eller agerat som de borde ha gjort.

“Vi kan inte göra det som har hänt ogjort. Med Guds hjälp kan vi göra framtiden bättre”.

14/02/2018 13:03