sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven tog emot Bangladeshs premiärminister i Vatikanen

Påven och Bangladeshs premiärminister - ANSA

13/02/2018 14:33

På måndagen tog påven Franciskus emot Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina vid en privat audiens i Vatikanen. I centrum för samtalet stod insatserna som utförs i landet för att främja den fredliga samlevnaden mellan de olika religionerna och för försvaret av minoriteterna. Man talade även om allt som Bangladesh gör för rohingyaflyktingarna.

Under mötet framhölls  de goda bilaterala relationerna som råder mellan Vatikanen och Bangladesh och det uttrycktes tillfredsställelse över den apostoliska resan som påven nyligen gjorde till Bangladesh där han fick ett varmt mottagande av befolkningen.

Man uppehöll sig också vid den katolska kyrkans bidrag till landets utveckling  framförallt  på undervisningsområdet. Efter samtalet med påve Franciskus hade premiärministern Hasina ett möte med Vatikanens statssekreterare, kardinalen Pietro Parolin. 

13/02/2018 14:33