sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Sankta Marta

Påven firar mässan med den grekisk melkitiska patriarken av Antiokia

Påven Franciskus och den grekisk melkitiska patriarken Youssef Absi

13/02/2018 14:04

På tisdagen koncelebrerade påven Franciskus mässan tillsammans med den grekisk- melkitiska patriarken av Antiokia Youssef Absi, i Sankta Martas kapell i Vatikanen. Påven sa att det är ett tecken på den apostoliska gemenskapen mellan kyrkans latinska rit och de östliga riterna i den universella kyrkan.

I sin predikan sa påven några ord om meningen med dagens firande, vid vilken medlemmar av den grekisk melkitiska synoden deltog.

"Denna mässa med vår broder, patriarken Youssef", sa påven, "bekräftar vår apostoliska gemenskap. Han är fader till en mycket gammal kyrka, och han har kommit för att omfamna Petrus och säga" jag är i gemenskap med Petrus". Den Helige Fadern sa att detta är meningen med den eukaristiska firandet.

Han sa att den grekisk melkitiska  kyrkan är en kyrka med egen teologi inom den katolsk teologi och med sin egen underbara liturgi.

Påven Franciskus påpekade även att för stunden är en stor del av melkiterna korsfästa, som Jesus, och sa att mässan denna morgon firades just för dem, de förfölja kristna i Mellanöstern.  

Efter mässan tackade patriarken Youssef påven för det vackra eukaristiska firandet. Han sa: "Personligen är jag djupt rörd av din broderliga kärlek och den solidaritet du har visat vår kyrka."

Patriarken Youssef lovade att hålla påven Franciskus i sitt hjärta och i sina böner. "Jag kan inte beskriva skönheten i denna gemenskap som förenar alla Kristi lärjungar."

13/02/2018 14:04