sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under Angelus "Det är inte sjukdomar utan synden som gör oss orena!"

Påven under Angelus - AP

12/02/2018 10:15

På den sista söndagen före fastan talade påven Franciskus om Jesus som kroppens och själens sanna läkare. Den 11 februari firar kyrkan världsböndagen för de sjuka, till minne av uppenbarelserna av Vår Fru av Lourdes, i Massabielle grottan i Frankrike. ”Gud sände Jesus till världen för att läka mänskligheten, präglas av synden och dess konsekvenser.”

Påven Franciskus utgick från dagens evangelium om hur Jesus läker en leprasjuk, ”en sjukdom som ansågs oren och ledde till att man isolerade den spetälske från övriga samhället. Han kände sig oren även inför Gud och inte bara inför människorna. Därför ber den leprasjuke i evangeliet Jesus med dessa ord: ”Vill du så kan du göra mig ren!" (V.40).”

Påven fortsätter med att beskriva det Jesus känner inför dessa ord. Jesus känner medkänsla: ”Man kan inte förstå Kristi verk, eller Kristus själv, om vi inte ser hur hans hjärta är fullt av medkänsla och barmhärtighet.”

”Jesus drivs av sitt medlidande och sträckte ut sin hand och tog på honom och sa: ”Jag vill. Bli ren!” Det mest störande är att Jesus berör den spetälske, för det var absolut förbjudet av Mose lag. Gjorde du det blev du själv oren i anden. Men den spetälske överför inte smittan till Jesus, det är Jesus som överför helandet till den spetälske för att ge honom rening. I detta helande beundrar vi inte bara Jesu medlidande och barmhärtighet, utan även Jesu mod att inte bryr sig om varken infektionen eller lagen. Han lä sig bara ledas av önskan att befria mannen från förbannelsen som förtryckte honom.”

Påven Franciskus påminde om att det inte är sjukdomar som gör oss orena. Sjukdomen påverkar förvisso människan, men den påverkar och förhindrar inte hennes relation med Gud. I själva verket kan en sjuk person vara ännu mer förenad med Gud. Det är synden som gör oss orena! Själviskhet, stolthet, korruption – det är dessa sjukdomar i hjärtat som måste renas, och vi måste vända oss till Jesus som den spetälske och säga: ”Vill du så kan du göra mig ren!"

Påven Franciskus avslutade sina tankar denna sista söndag före fastan med att uppmana alla samlade på Petersplatsen till att tysta: ”var och en, se på ert eget hjärta, inuti er själva och se er orenhet, era synder. Och var och en av oss, i tystnad, säg med hjärtats röst till Jesus: ”Vill du så kan du göra mig ren!" Vi gör det tillsammans i tystnad.

”Vill du så kan du göra mig ren!"

”Vill du så kan du göra mig ren!"

12/02/2018 10:15