sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven Franciskus har anmält sig till VUD i Panama 2019

Påven anmäler sig till VUD - REUTERS

12/02/2018 15:40

Under Angelus på söndagen bekräftade påven Franciskus sitt deltagande vid Världsungdomsdagen i Panama då han anmälde sig genom att klicka på en surfplatta, och samtidigt uppmanade han kyrkans ungdomar att göra likaså.

Nästa Världsungdomsdag hålls i Panama om knappt ett år, i januari 2019. Påven Franciskus ville symboliskt visa på sin önskan att närvara vid evenemanget genom att registrera sig inför troende som samlats på Petersplatsen. Två ungdomar stod vid hans sida i fönstret och efter katekesen, och räckte över surfplattan.

Påven Franciskus sa till de unga att förbereda sig väl inför VUD och "leva världsungdomsdagarna med tro och entusiasm genom att delta i Panama.

12/02/2018 15:40