sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till stigmatiker: Förkunna ordets eld med glädje och mildhet

Jesus Kristus - RV

10/02/2018 11:07

Påven Franciskus tog på lördagsförmiddagen emot Kongregationen Vår Herre Jesu Kristi heliga stigma:s generalkapitel.

Påven välkomnade alla deltagarna som kom från 15 länder och uppskattade att de förkunnar Guds ord på alla de sätt och särskilt till de unga generationerna. Påven tackade dem för deras evangelisation och bad dem att blåsa liv i Guds ords eld i dem själva, i deras kommuniteter och i dem som lever i samhällets och kyrkans periferi.

Men påven varnade för att det finns en felaktig eld som Gud inte tycker om. Gud avbildas i Bibeln som en eld och det är en kärlekseld som vinner personers hjärtan, inte med våld utan genom att respektera var och ens frihet och egen fart.

Liksom Jesus evangeliserade med mildhet och glädje gjorde även stigmatikernas grundare helige Gaspare Bertoni det sa påven och bad lyssnarna att ha tålamod och inte vara rädda för någonting när de förkunnar Jesu sanning.

Påven talade sedan om den broderliga elden: “Om broderkärlekens eld finns, finns värme, ljus och styrka att gå framåt. Och nya kallelser kommer av den ljuva missionen att evangelisera”. Han sa avslutningsvis att de ska vara glada och milda missionärer och väl förberedda för att möta varje person. ”Må Herren tända er mission med den Helige Andens eld!”

10/02/2018 11:07