sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven: För att bekämpa utnyttjande - se över ekonomiska modeller

Påven mötte medlemmar i Santa Marta Group - ANSA

10/02/2018 09:20

Människohandeln: ett utbrett och tolererat fenomen. Det sa påven Franciskus tydligt och klart då han tog emot Santa Marta Group på audiens. Santa Marta Group arbetar med modernt slaveri. Påven inbjuder till att bekämpa kriminella nätverk och ta hand om offren.

Påven tog emot medlemmar i Santa Marta Group i Klementinersalen i Vatikanen efter deras 5:e internationella konferens som har hållits vid den Påvliga vetenskapsakademien. I år var konferensens mål att ge ett globalt perspektiv på människohandel och på moderna former av slaveri. Påven sa i sitt tal till dem att moderna former av slaveri “är mer utbredda än man kan tänka sig och till vår skam och skandal till och med i de mest framgångsrika samhällen".

Påven underströk: Guds rop till Kain, som vi läser om i Bibelns första sidor “Var är dig bror?” får oss att allvarligt se över olika former av delaktighet där samhället tolererar och uppmuntrar särskilt vad gäller människohandeln för sextjänster och utnyttjandet av sårbara män, kvinnor och barn. 

Se över nuvarande ekonomiska modeller

I kampen mot människohandel måste man se till att de sociala kommunikationsmedlen och teknologin används på ett ansvarsfullt sätt för att inte tala om att se över modeller för ekonomisk tillväxt som stödjer utnyttjande av personer, sa påven.  

Det är nödvändigt att hjälpa offren att återfå sin värdighet

Men att slå ut kriminella nätverk är inte nog. Man måste se personerna som har hamnat i slaveri, sa påven och uttryckte sitt hopp om att Santa Marta Group kan hjälpa till att öka medvetenheten om det växande behovet att hjälpa offren för dessa brott, följa med dem på en väg till att åter integreras i samhället och ge dem tillbaka deras mänskliga värdighet.

Påven avslutade att detta är de grundläggande stegen som måste tas ”för rehabilitering och förnyelse" av hela samhället. 

10/02/2018 09:20