sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Baldisseri berättar om Amazonassynoden

Pojke i Amazonas - AFP

09/02/2018 12:00

Generalsekreteraren för biskopssynoderna kardinal Lorenzo Baldisseri berättar om den närstående Amazonassynoden. Amazonassynoden kommer att hållas i oktober 2018 i Rom och det första förberedande mötet hölls i Puerto Maldonado i Peru under påvens besök i landet.

Kardinalen berättar att påven Franciskus önskade en särskild synod för Amazonas med synodsfäderna just från Amazonas territorier från sju biskopskonferenser och länderna Brasilien, Bolivia, Peru, Equador, Colombia, Venezuela, Antillerna (Surinam, Guyana och Franska Guyana). Nyheten är att generalsekretariatet tillsammans med sitt råd och i nära samarbete med Repam, Latinamerikas biskopsråds kyrkliga nätverk i hela Amazonas, ska ta fram det förberedande dokumentet inför synoden.

Det man kommer att ta upp under synoden är evangelisationen i området, ekologin och betydelsen av denna region för hela världen. Man kommer även att tala om urbefolkningens roll och de omfattar 390 folk varav 137 lever helt isolerade och talar 240 språk i 49 språkfamiljer finns med hänsyn till dessa folks samklang med naturen de lever i.  

Kardinal Baldisseri betonar att den katolska kyrkan redan har gjort mycket för en inkulturerad evangelisation i området och att missionärerna har skrivit ner folkens traditioner och muntliga historia. Han erkänner att det har gjorts allvarliga fel då européerna kom till området, men säger att man måste se dessa ur ett historiskt perspektiv. Hur som helst har kyrkan alltid varit närvarande och skyddat ursprungsbefolkningen från våld.

Som påven Franciskus också har sagt måste man inse att det finns en pluralitet av kulturer i Amazonas och att kyrkans roll där karaktäriseras just av den mångfacetterade verkligheten och det visas också genom områdets över 100 kyrkodistrikt.  

Vad kan då kyrkan göra för Amazonas?

Kardinalen säger att kyrkan alltid särskilt har anmält konsekvenserna med avskogningen och att urbefolkningen diskrimineras och fråntas sina landområden. Det handlar om att se verkligheten som den är, som påven Franciskus ber om i Evangelii gaudium. Vid sitt besök i Peru påminde påven också om vikten av att ge större plats åt det ständiga diakonatet för att garantera en anpassad vägledning i utspridda församlingar.

Amazonassynoden kommer alltså att hållas i Rom för att ge den en universell karaktär och där hela kyrkan är involverad. Kardinal Baldisseri tror att arbetet i Amazonas-regionen kan bli en referens att ta efter i andra områden. 

09/02/2018 12:00