sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Heliga landet-Gaza på branten av kollaps

Palestinier värmer sig vid eld - EPA

09/02/2018 08:35

Gaza är på branten av kollaps. Syster Bridget Thige som nu leder Caritas Jerusalem slår larm om den oroande situationen i Gaza där hon i många år har varit engagerad i hjälpen till befolkningen som plågas av fattigdom och de ständiga krigen. Situationen i Gaza har förvärrats de sista månaderna och framtidsutsikterna är inte positiva, framhåller syster Bridget.

Handelsblockaden som förvandlar Gazaremsan till ett “fängelse under bar himmel” fortsätter och engergikrisen är fortfarande akut. Det saknas mediciner och livsförnödenheter. Lönenedskärningarna för personalen hos den palestinska nationella myndigheten har förvärrat den ekonomiska situationen och nu fruktar man för följderna av USA:s beslut att frysa tiotals miljoner dollar i bistånd till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar Unrwa. Detta kommer inte endast att drabba undervisningen och sjukvården utan även de personer som arbetar hos Unrwa, påpekar syster Bridget. Med en minskad budget blir man hos Unrwa tvungna att beluta om vad man skall skära ner. Undervisningen, hälsvården eller maten?”

Caritas främsta verksamhet i Gaza gäller hälsovården, särskilt för barnen och de äldre. En viktig uppgift är att ägna sig åt barnen som är  traumatiserade av krigen och i behov av vård. Ett tioårigt barn i Gaza har upplevt tre till fyra krig. Caritas hjälper också de mindre barnen som bor i fattiga områden och är utsatta för infektionssjukdomar, säger syster Bridget. Hon hoppas på att det “bakom kulisserna” pågår politiska eller andra  förhandlingar som kan förändra levnadsförhållandena  i Gaza. “Allt jag känner till är situationen där. Jag har bott där och vet hur förtvivlat livet är för människorna i Gaza”.

09/02/2018 08:35