sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Argentina-människohandel

Rädd kvinna

09/02/2018 08:16

“Människohandeln och utnyttjandet av personer är en plåga som i tysthet ökar och därför försöker vi att gör allt vi kan för att nå hela samhället en dag som denna då vi firar ´Världsdagen för bön och reflektion över människohandeln´”. Det säger Marcela Villares som är medlem av de argentinska biskoparnas kommission för migranter och själv engagerad i kampen mot människohandeln.

“Med bedrövelse har vi sett att människohandeln är ett drama som förkommer lite överallt i samhället”, säger Marcela Villares, “såsom i  turistsektorn eller  bland personalen som arbetar på båtarna. I åratal har vi försökt att höja medvetenheten om detta problem, vi har vi försökt att utrota det och vi har hjälpt offren och deras familjer. Vi märker att det saknas en verklig medvetenhet om människohandeln, men alla kan vi göra något, förebygga den och anmäla den”.

Marcela Villares erinrar om påve Franciskus uppmaning om att denna dag be tillsammans med heliga Josefina Bakhita så att alla de personer som har skadats eller misshandlats av människohandeln skall befrias. “Vi tror på bönens makt”, säger hon”, så förutom arbetet som var och en av oss kan göra på platsen skall vi tillsammans be för att detta onda kan besegras”.

Det var  påve Franciskus som fyra år sedan instiftade denna världsdag mot människohandeln. Han valde den 8 februari som är den dag då den katolska kyrkan firar heliga Josefina Bakhita. Hon var en nunna av Canossa-orden och tidigare slavinna i sitt ursprungsland Sudan. I år är temat “Migration utan människohandel. Ja till frihet! Nej till mäniskohandel!” Det är ett tema som vill fästa uppmärksamheten på de upprörande siffror angående personer som efter att ha emigrerat från sina hemländer i jakten efter ett bättre liv blir offer för människohandeln. Antalet offer ökar tyvärr år från år och idag är det miljontals kvinnor, män, barn och ungdomar som är offer för människohandeln i hela världen.

09/02/2018 08:16