sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Santa Marta Group i konferens om bekämpning av människohandel

Människohandel - RV

08/02/2018 11:00

Idag på heliga Josephine Bakhitas festdag inleds Santa Marta Group:s 5:e konferens i Påvliga vetenskapsakademien som fokuserar på människohandel och modernt slaveri i olika delar av världen och insatser som görs för att bekämpa dessa.

Santa Marta Group (SMG) är en allians av polischefer och biskopar från hela världen som arbetar tillsammans med civilsamhället i en process som stöds av påven Franciskus för att slå ut människohandel och dagens slaveri. Påven beskriver människohandel med dessa ord: ”Ett öppet så i det nutida samhällets kropp”.

Ordförande för Påvliga vetenskapsrådet msgr. Marcelo Sanchez Sorondo öppnade mötet tillsammans med msgr. Paul Hinder som är apostolisk vikarie i södra Arabien samt ordföranden för Santa Marta Group kardinal Vincent Nicols.

Under förmiddagen ges rapporter från Afrika och Europa och efter lunch rapporter från internationella organisationer, om medias roll i bekämpningen av människohandel och sedan ytterligare rapporter från Europa. Konferensens första dag avslutas med en mässa i Peterskyrkan för firandet av heliga Josephine Bakhita med Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin. Fredagen inleds med mässa i Peterskyrkan som hålls av kardinal John Onaiyekan, ordförande för Nigerias biskopskonferens. Därefter följer rapporter från Asien och Australien och Nord- och Sydamerika.

08/02/2018 11:00