sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

#OrdinaryHeroes: Presentation i Vatikanen av välgörenhetsprojekt

MauPal som har avbildat påven som superhjälte - RV

08/02/2018 08:34

Msgr. Becciu till Vatican News om projektet  #OrdinaryHeroes: “Ett initiativ i samverkan med Peterpenningen”. Bland hedersgästerna även fotbollsspelaren Francesco Totti.

“Man kan förändra världen och för att förändra den behövs det inte storartade verk eller strategiska handlingar. Det som behövs är framförallt enkelhet, den som man ser i små gester och handlingar som alla kan utföra i vardagen”. Detta berättar vice statssekreterare msgr. Angelo Becciu för Vatican News inför presskonferensen på förmiddagen den 8 februari där  #OrdinaryHeroes, vanliga hjältar, presenteras. “Ett budskap – preciserar Becciu – som i den samtida epoken till ock med riskerar att ses som något ovanligt och nästan ‘revolutionärt’”. Varje dag är personerna upptagna av mängder av uppgifter och lever hastigt och tenderar att offra uppmärksamheten mot andra. Men enligt Msgr. Becciu behövs det lite för att ändra bana. “För att bekräfta detta är kommunikationsmedlen användbara liksom de nya sociala näten i den mån de används för att främja en fredsjournalistik, som påven Franciskus fasthåller i sitt budskap vid den 52:a Världsdagen för sociala kommunikationer. Det är också till hjälp att involvera kända personligheter som genom sitt kändisskap har möjligheten att vara ett positivt och konkret föredöme för allmänheten”. Bland dessa ses den tidigare fotbollspelaren Francesco Totti, som är mycket omtyckt av sina fans och som alltid har visat stor känslighet inför välgörenhetsinitiativ. Vid presskonferensen kommer även Mauro Pallotta, MauPal, att delta. Det är han som är väggmålaren som de senaste åren har ”klottrat” påven Franciskus på väggar i Rom på gatan Borgo Pio intill Vatikanen och hans deltagande visar sin koppling till detta nya initiativ som bygger på bilden av påven Franciskus. “#OrdinaryHeroes  – avslutar msgr. Becciu – samverkar med Peterpenningen genom att stå i påvens välgörenhets tjänst”.

08/02/2018 08:34