sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Tauran: Se på islam bortom stereotyper och fördomar

Öppnandet av CCEE:s möte i Scutari, Albanien - RV

08/02/2018 09:51

Islam i Europa: Rådet för Europas biskopskonferenser (CCEE) håller möte i Scutari i Albanien 7-9 februari. Kardinal Taurans budskap till deltagarna: “Se på islam och muslimer bortom stereotyper och fördomar”.

“Se på islam och muslimer bortom stereotyper och fördomar och en felaktig bilden som vissa kommunikationsmedel ger som fanatismen och våldsamheten som utförs av en minoritet muslimer”.

Detta understryker kardinal Jean-Louis Tauran, ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog, i ett budskap som han har sänt till deltagarna vid CCEE:s 5:e möte för nationella delegater om dialog med islam. Mötet öppnades på onsdag eftermiddag i Scutari i Albanien. I budskapet som lästes upp av msgr. Khaled Akasheh, chef vid det Påvliga rådets avdelning för islam, understryker kardinal Tauran att som “ett tydligt ställningstagande från muslimska religiösa myndigheter vad gäller våld i religionens namn  är nödvändigt för att avvärja en orättvis liktydighet mellan islam och våld. Inom islam finns i själva verket moraliska och andliga religiösa källor, varav många delas av kristna och judar”.  

“Kristna och muslimer – tillägger kardinal Tauran – måste främja en ömsesidig respekt och en objektivitet då man talar eller skriver om den andra religionen samt välvilja, medkänsla och nåd som är så centrala för den islamiska traditionen och så kära för påven Franciskus”.

Det är också “nödvändigt men en ny anstängning från båda håll för avvärja ‘hatpropaganda’ som bygger på ömsesidig misstänksamhet, diskriminering, uteslutande, marginalisering och förbittring”. Budskapet avslutas med en tacksamhet till Albanien, ett land- skriver kardinal Tauran – som “skulle kunna citeras som exempel på respektfulla och givande förhållanden mellan kristna, sunnimuslimer och även bektashi. Den religiösa förföljelsen som alla troende har lidit av i detta land under den ateistiska regimen har förenat och fört alla närmare.”

(Sir) 

08/02/2018 09:51