sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven vid audiensen om predikan: Den ska förberedas väl

Påven Franciskus vid sin trosundervisning - REUTERS

07/02/2018 09:59

Påven Franciskus talade vidare om den Heliga mässan under den allmänna onsdagsaudiensens trosundervisning. Han utgick från Markusevangeliet 2:1-2 ”[Jesus] kom …  tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem.” och talade om Ordets liturgi, evangeliet och predikan.

Påven sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar! I vår katekes om eukaristin vänder vi oss till kulmen av ordets liturgi i evangeliet och i predikan. Evangeliet belyser det som föregår Kristi mysterium. I lovsångernas och riternas förkunnelse vördar vi evangeliet som Guds levande och frälsande ord, som talar till oss i den liturgiska församlingen och väntar på vårt gensvar. Denna dialog mellan Herren och hans folk fortsätter i predikan, som försöker att inkarnera Guds ord i våra hjärtan och liv. Predikan för oss djupare in i gemenskapen med Kristi mysterium som vi firar I eukaristin. Predikan ställer krav på både den som predikar och församlingen. Båda måste tänka över hur Guds ord ska tillämpas i våra liv här och nu, även omvändelsen är en utmaning och smärtsam. Kännedom om evangeliet genom att själva läsa och tänka över evangeliet kan göra att vi uppskattar ännu mer skönheten och rikedomen i varje söndagsmässas läsningar. 

07/02/2018 09:59