sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven Franciskus talar om ocker som en förödande skada för samhället

Påven Franciskus - REUTERS

07/02/2018 12:44

Påven Franciskus tog häromdagen emot medlemmarna i det italienska rådet som är engagerat i kampen mot ocker. Ocker är en svår synd, sa påven. Ocker dödar och kränker människans värdighet, främjar korruptionen och förhindrar det allmänna bästa.

Vidare framhöll påven med styrka att ocker även försvagar ett lands sociala och ekonomiska grundvalar. Inget land, sa påven, kan planera en verklig ekonomisk återhämtning om det har många fattiga personer, skuldsatta familjer, offer för allvarliga brott och många korrupta personer.

Under 26 års verksamhet har det italienska rådet som verkar mot ocker räddat drygt 25.000 familjer från ockrare och återgett dem värdighet och hopp. Påven uttryckte sin tacksamhet för detta arbete att rädda liv, hus och företag. Han sa att för att förebygga ocker måste man hjälpa personerna att inte skuldsätta sig för livsuppehället eller för att rädda  företaget.

Människorna skall fostras till en sober livsstil där man skiljer på vad som är överflödigt och vad som är nödvändigt. Den ekonomiska krisen beror i själva verket på tanken att vinsten kommer först och inte människan. I sin ekonomiska politik borde de offentliga institutionerna  i centrum ställa människans värdighet, etiken, solidariteten och det gemensamma bästa.

07/02/2018 12:44