sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Msgr. Tomasi: USA:s atomvapenplaner ett steg tillbaka i historien

Msgr. Tomasi - ANSA

07/02/2018 08:49

“Ett steg tillbaka i historien”: så kallar msgr. Silvano Maria Tomasi vid den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling USA:s atomvapenplaner med att starta om sin atomarsenal med taktiska atomvapen. Påven Franciskus har redan nyligen talat om att mänskligheten riskerar självmord just vad gäller atomvapen.

Msgr. Tomasi säger “För mig verkar det som om vi har tagit ett steg tillbaka i historien och att man återgår till det som var en konkurrens under det Kalla kriget mellan dem som hade de mest kraftfulla vapnen, för att försöka att få större inflytande på det internationella planet. Upprustningen återupptas och det är verkligen ett steg som djupt stör dagens situation. Å ena sidan börjar man att åter investera enormt stora kapital för vapen i stället för att lägga dem på socialtjänster som är nödvändiga för personer som behöver vårda sin hälsa eller äta eller utvecklas. Å andra sidan skapar vi en ny spänning, som inte var nödvändig, mellan kärnvapenmakter. Så vi har nu landat i en situation som inte lovar särskilt gott. Det bekräftar på nytt makten som skapar konkurrens och ökar risken för att man av misstag eller av missräkning avfyrar en atombomb som kan skapa konsekvenser som vi inte vet hur man ska förutse eller hur man hanterar när denna kedja av konflikter har inletts.”

USA:s försvarsdepartement säger att deras nya planer beror på att man måste se sanningen i vitögat och världen som den är. ”Men vem är hotet? frågar sig msgr. Tomasi retoriskt och svarar: “Hotet föds av kapprustningen, för att om en förser sig med attackmedel som är nya och mer tekniskt avancerade, måste eller vill andra sätta igång samma kapacitet eller också överträffa den och detta resonemang skapar en ond cirkel. Jag tycker att vi borde lyssna på påven Franciskus, som även nyligen vid sin resa i Chile och Peru upprepade varningen för att atomkapprustningen och användingen av dessa förstörelsemedel måste elimineras och att vi alla måste arbeta för att skapa internationella relationer som bygger på tillit och inte ömsesidiga hot. Detta, och inte kapprustning, är vägen som går mot fred och utveckling.”

07/02/2018 08:49