sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Fader Santoro led martyrdöden i Turkiet för 12 år sedan

Fader Andrea Santoro - RV

07/02/2018 13:15

På måndagen firades tolvårsminnet av den italienske missionären fader Andrea Santoro som mördades den 5 februari 2006 medan han bad i Sankta Maria kyrkan i Trabzon i Turkiet.

Minnet av fader Andrea är fortfarande levande i Turkiet, hos folket, hans vänner och i kyrkan. Han  var ett trons vittne och en martyr. Han och många andra stöder oss i att offra vårt liv såsom en kärlekens gåva till våra medmänniskor, sa påve Franciskus under en allmän audiens år 2015.

Den apostoliske vikarien i Anatolien, mons. Bizzeti, talar om faran för en minskning av prästkallelser i detta vikariat och avsaknaden av personer som kan fortsätta att utföra fader Andreas arbete. Angående mötet mellan den turkiske presidenten Erdogan och påven Franciskus på måndagen uttrycker mons. Bizzeti en önskan om att det skall innebära ett framsteg för erkännandet av den katolska kyrkan även i dess basinstitutioner. Problemet är, säger han, att det saknas en verklig kännedom om kristendomen i Turkiet. 90% av befolkningen vet ingenting om den. Och här handlar det inte om att utföra proselytism utan att berätta om tron. Det är på grund av bristen på kännedom som det uppstår missförstånd.

Situationen i den lilla staden Trabzon där fader Andrea mördades är fortfarande spänd, säger  mons. Bizzeti. Och angående verkligheten för de kristna i hela Turkiet  framhåller han problemen som rör bristen på  press- och  yttrandefriheten och som gör att inte heller det lilla kristna samfundet kan uttrycka sig.

En präst som kände fader Andrea väl säger att hans kallelse var dialogen, även med dem som inte var välvilligt inställda  till den. Han kände till svårigheterna som han skulle möta i Turkiet och ofta berättade han om alla hinder som han hade övervunnit i ett land där uppgiften inte var att förkunna evangeliet utan att vittna om det i tystnad och i bön. Men hans kallelse var ännu större! Fader Andrea var redo att offra livet för sin nästa.

07/02/2018 13:15