sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven inför fastan: se upp för falska profeter, som släcker kärleken

Jesus och den onde - RV

06/02/2018 19:07

I sitt fastebudskap 2018 uppmanar påven Franciskus oss att se om vårt hjärtan hotas av de lögner som gör oss till slavar under njutning, pengar, droger, ”engångsrelationer" och de sociala mediernas virtuella verklighet. För att läka den kvävda kärlekens köld är kyrkans botmedel bön, allmosor och fasta.

Fastan är en gynnsam tid att rannsaka om vårt hjärta hotas av de falska profeternas lögner, som släcker kärleken i oss, och åtgärda genom bön, allmosor och fasta. Påven Franciskus budskap är undertecknat den 1 november på Alla Helgons dag , och är inspirerat av Jesu ord i Matteusevangeliet: " Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta." (Mt 24.12)

Jesus på Oljeberget: de falska profeterna kommer att lura många

Guds Son nämner dem på Oljeberget, i början av sitt lidande, när han svarar på en av lärjungarnas frågor. "Jesus förutser stora prövningar - förklarar påven Franciskus - och beskriver en situation som de troendes gemenskap kan hamna i: inför smärtsamma händelser kommer några falska profeter lura många, så pass att man riskerar att släcka den kärlek i hjärtat som är kärnan till allt i evangeliet".

Påven frågar: Vilka är de falska profeterna idag? Några, skriver han, är som "förtrollande ormar” som utnyttjar mänskliga känslor för att förslava människor och föra dem dit de vill ha dem". De lockar män och kvinnor med stundens nöje och njutning, som  misstas för lycka eller med en illusion om pengar, vilket gör dem till slavar under vinning eller torftiga intressen.

Bedragare som "botar" lidandet med droger och en virtuell verklighet

Andra falska profeter, tillägger påven Franciskus, är de "bedragare" som ger enkla och omedelbara lösningar på lidandet, som sen visar sig vara helt ineffektiva. Unga människor erbjuds falska botemedlet som droger, engångsförhållanden, och snabba men oärliga vinster. Eller illusionen av ett helt virtuellt liv, där relationerna verkar enklare och snabbare, för att sedan visa sig vara dramatiskt meningslösa.

De är bedragare, säger påven, som erbjuder värdelösa saker, och berövar dem på det som är mest värdefullt som värdighet, frihet och förmågan att älska. Det är "fåfängans bedragare", som sänds ut av djävulen, "lögnens fader".

Det är upp till oss, är påven Franciskus bestämda uppmaning, att urskilja och rannsaka våra hjärtan och undersöka om det är hotat av dessa falska profeters lögner. Vi måste lära oss känna igen vad som lämnar goda avtryck i oss, för det kommer från Gud och är gott.

Djävulen lever i den kvävda kärlekens kyla

I sin ”Gudomliga Komedi” ser Dante Alighieri hur djävulen sitter i sitt helvete på en tron av is, eftersom han "lever i den kvävda kärlekens köld”, skriver påven och frågar sig vilka som är tecknen på att vår kärlek riskerar att slockna och stelna. Först och främst girighet efter pengarna, som följer förkastandet av Gud och att ha sin tröst i honom. Vi föredrar vår egen ödeläggelse före hans helande Ord. Förkastandet av Gud övergår i våld mot dem som anses ett hot mot vår ”visshet”: de ofödda, äldre, sjuka, främlingen , men även närmsta grannen som inte uppfyller våra förväntningar.

Kall välgörenhet skadar skapelsen och våra samhällen

Om karleken fryser blir även skapelsen lidande: jorden är förgiftad av avfall som kastas av slarv och ointresse; de förorenade haven är fulla av resterna av skeppsbrott efter tvångsmigration; himlen härjas av maskiner som är redskap för att sprida dödsregn. Och våra församlingar präglas av "självisk lättja, steril pessimism, frestelsen att isolera sig och engagera sig i kontinuerliga krig bröder emellan, i en världsliga mentaliteten, skriver påven och citerar sin Evangelii Gaudilum, vilket leder oss till att bara ta hand om kyrkans yttre utseende, och så förminska missionärsivern.

Kyrkans botmedel: bön, allmosor och fasta

Om vi uppmärksammar dessa signaler i oss och runt omkring oss, erbjuder kyrkan oss botmedel under fastan i form av bön, allmosor och fasta. Låt oss i bönen upptäcka lögnerna i våra hjärtan, med vilka vi bedrar oss själva. Allmosorna frigör oss från girighet, och bör bli till en sann livsstil för alla. Jag vill att vi ska se Guds Försyn vädja till oss, varje gång en broder ber om hjälp. Om Gud använder mig idag för att hjälpa en bror, kommer han då inte tillgodose mina behov imorgon?

Slutligen att fasta – detta avväpnar oss, och får oss att växa, att vakna upp, göra oss medvetna om Gud och vår nästa. Fastan väcker lusten att lyda Gud, den enda som kan tillfredsställa vår hunger, skriver påven.

24 timmar med Herren, tillbedjan och försoning

Påven Franciskus vädjar också till icke-katoliker, att vara öppna för att lyssna på Gud. Be tillsammans med oss, om du plågas av den skenande laglösheten i världen, om du är orolig för kylan som förlamar hjärtana och agerandet, om du upplever att den gemensamma mänskligheten hotas. Be med oss och hjälp våra bröder och systrar.

Avslutningsvis uppmanar påven Franciskus kyrkans medlemmar till att delta i initiativet "24 timmar med Herren" i varje stift, mellan fredagen den 9 och lördag 10 mars, då kyrkor är öppna för tillbedjan och bikt. Så kommer påskens ljus verkligen driva ut mörkret, och Herrens ord och det Eukaristiska brödet, kan få vårt hjärta att åter börja brinna med tro, hopp och kärlek.

06/02/2018 19:07