sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven Franciskus uppmanar till fasta och bön för freden fredagen den 23 februari

Påven under Angelus - REUTERS

06/02/2018 12:31

Under sin Angelusreflektion på söndagen uppmanade påven Franciskus till att be och fasta för freden i världen, fredagen den 23 februari. ”Vi offrar detta för freden, särskilt för människorna i Demokratiska republiken Kongo och Sydsudan."

Med hänvisning till Markusevangeliet som belyser "förhållandet mellan Jesu mirakulösa helanden och trons uppvaknande", betonade påven att "läkning av kroppen syftar till läkning av hjärtat." "Väl befriad från ondskans grepp genom Jesus ingripande, och man återfått sin styrka måste vi sätta oss i Herrens tjänst".

"Jesus kom inte för att ge läkning i ett laboratorium, eller predika i ett laboratorium, avskild från folket. Han är mitt bland folket, mitt i vimlet.” Guds rike har genom Jesus sin plats på gatan". "Gatan som en plats för att glädjerikt förkunna evangeliet, den markerar kyrkans mission att gå ut, ett tecken på en kyrka i rörelse och aldrig statisk.

Påven uppmanade i slutet av sin Angelus till att den 23 februari offra dagen för bön och fasta för fred, med tanke på "de tragiska utdragna konflikter i olika delar av världen".

”Liksom vid andra liknande tillfällen inbjuder jag också in icke-katolska och icke-kristna bröder och systrar att ansluta sig till detta initiativ på de sätt som de anser mest lämpliga.”, tillade påven.

"Må vår himmelske Fader höra på sina barn som ropar till honom i smärta och ångest, och läka de brutna hjärtana och linda deras sår".

”Jag vädjar från mitt hjärta, att även vi ska höra dessa rop, och att var och en av oss i sitt samvete inför Gud frågar sig "Vad kan jag göra för freden?". Vi kan säkert be men inte bara det: alla kan konkret säga nej till våld i den utsträckningen det beror på honom eller henne. Segrar som uppnåtts genom våld är falska segrar; men om du arbetar för fred gör det alla gott!”

06/02/2018 12:31