sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Intervjuer

Fader Jorge de Salas "Påven och jag blev vänner under Sverigebesöket"

Fader Jorge De Salas agerade tolk vid påvens sida under besöket i Sverige - AFP

06/02/2018 10:08

Under påven Franciskus resa till Sverige för drygt ett år sedan fanns fader Jorge de Salas vid påvens sida under hela besöket för att agera spansk-svensk tolk. I en intervju med Vatikanradion berättar fader Jorge om att lära känna påven på nära håll. Han talar även om sina erfarenheter i äktenskapsfrågor, och som biktfader i domkyrkan i Stockholm. Lyssna här:

 

06/02/2018 10:08