sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Parolin till Afrikanska unionen och FAO: Slå ut hungern

Odling - ANSA

02/02/2018 09:01

Påven Franciskus sände ett budskap genom statssekreterare kardinal Pietro Parolin till toppmötet med Afrikanska unionen i Addis Abeba i Etiopien och som har anordnats i samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.  

Kardinal Parolin understyrker vikten av att genomföra Malabo-deklarationen som antogs under Afrikanska unionens 23:dje toppmöte år 2014 i Ekvatorialguineas huvudstad Malabo, för att stödja utvecklingen av jordbrukssektorn, spridningen av ett delat och förbättrat välstånd samt att till 2025 slå ut hungern.

”Situationen i Afrika som är allt svårare kräver en förnyad uppmärksamhet och ett samarbete mellan dess folk, som av olika anledningar inte lyckas att uppfylla sina grundläggande behov” förklarar kardinal Parolin. Han påminner om att “varje människas värdighet just kräver att man övervinner hinder för att nå detta mål. Detta kräver också allas beslutsamhet.och särskilt genom att respektera rättsliga principer om fördelning av tillgångar genom strategier och passande projekt.   

Kardinal Parolin påminner om att påven Franciskus hoppas att man bevarar andan i Malabo-deklarationen – ett dokument “som har inspirerat till en kraftfull vädjan för en förnyad åtgärd för att befria Afrikas folk från den hotande hungern, genom jordbruksverksamhet och livsmedelsproduktion i varje land, samt ett effektivt samarbete mellan alla afrikanska regeringar och internationella organisationer”. Detta mål kräver dock även ett engagemang från länder på andra kontintenter och internationella organisationer “för att garantera en solidaritet och ett globalt ansvar”. Ett ”delat och konkret" genomförande av Malabo-deklarationen är nödvändigt "för att säkerställa att era ansträngningar inte hindras av enskilda intressen eller ses som en oönskad följd av politisk orättvisa eller mekanismer som hindrar rätt tillgång till jordens grödor”.

Under toppmötets arbeten fokuserar man särskilt på olika konflikter på Afrikas kontinent. Tre kriser kräver särskild uppmärksamhet säger ordförande för Afrikanska unionens kommission Moussa Faki från Tchad. Han säger att man först och främst i Sydsudan ser ”ett aldrig tidigare skådat våld. Tiden har kommit att införa sanktioner mot dem som hindrar freden” sa han. Sedan gäller det Demokratiska republiken Kongo där “de senaste dagarnas spänningar och våld visar hur brådskande det är att genomföra San Silvestro-avtalet” för att kunna distribuera ut hjälp till de tusentals evakuerade personerna. Slutligen vad gäller situationen i Mali “måste man påskynda utförandent av Alger-avtalet” som togs år 2015. 

Från Osservatore Romano

02/02/2018 09:01